Testaa tietosi erilaisista työsuhteista

0%

Eroavatko osa-aikaisen työntekijän työehdot kokoaikaisen työehdoista?

Oikein! Väärin!

Määrä- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa muita huonompia työehtoja, vaan työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti työsuhteen muodosta riippumatta.

Mikä seuraavista EI OLE hyväksyttävä määräaikaisuuden syy?

Oikein! Väärin!

Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta tai solmia määräaikaista työsopimusta työntekijän varusmies- tai siviilipalveluksen vuoksi.

Onko oppisopimuskoulutukselle yläikärajaa?

Oikein! Väärin!

Oppisopimusopiskelulle ei ole yläikärajaa, ja se sopii myös työuran aikana tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen.

Voiko määräaikaisen työsopimuksen irtisanoa?

Oikein! Väärin!

Määräaikaista työsopimusta ei kumpikaan osapuoli voi lähtökohtaisesti päättää ennen määräajan päättymistä. Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan kuitenkin sopia irtisanomisaika. Silloin irtisanominen on mahdollista samoin perustein kuin vakituisessakin työsuhteessa.

Mitä tarkoittaa vaihteleva Työaika?

Oikein! Väärin!

Vaihtelevaa työaikaa tekevän työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä määrättynä ajanjaksona.

Testaa tietosi erilaisista työsuhteista
Ihan ei mennyt nappiin!
Luethan vielä sivun uudestaan? Voit halutessasi myös tehdä testin uudelleen.
Hienosti meni!
Loistavaa! Voit siirtyä seuraavaan aiheeseen.