Palkka

 

Suoritetusta työstä maksetaan palkkaa. Palkanmaksu voi perustua aikaan, kuten tunti- tai kuukausipalkka, tai työn suoritukseen ja tulokseen. Palkka ja sen määräytymisperuste pitää kirjata työsopimukseen. Eri alojen vähimmäispalkat määritellään kunkin alan omassa työ- tai virkaehtosopimuksessa eri tehtävien ja vaativuuden mukaan. Palkka ei saa olla tätä pienempi, mutta se voi toki olla suurempi.

Palkkaa korotetaan työ- ja virkaehtosopimusten mukaan, mutta työnantaja voi korottaa palkkaasi enemmän kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Palkkaa ei sen sijaan voida alentaa ilman suostumustasi. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, eikä palkasta ole muuta sovittu, on sinulle maksettava alan kohtuullista palkkaa.

Lisät

Työnantaja voi sopia kanssasi esim. henkilökohtaisesta lisästä, joka määritellään taitojen, kykyjen ja työsuoritusten mukaan. Alan työehtosopimukseen ja palkkaukseen kannattaa tutustua jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista ja palkasta sopimista, jotta voit varmistaa, että sinulle maksetaan oikeudenmukaista palkkaa. Ammattiliitoltasi saat apua palkan määrittämiseen.

Ylityöstä, sunnuntaityöstä ja yötyöstä  maksettavat korvaukset saattavat vaihdella eri alojen välillä. Tarkista palkkakuittisi palkanmaksun jälkeen ja varmista, että esimerkiksi ylityökorvaukset on suoritettu oikein.