Työhaastattelu

Mikäli työhakemus saa työnantajan kiinnostumaan, saat kutsun työhaastatteluun. Ennen haastattelua kannattaa tutustua etukäteen työantajan nettisivuihin. Kannattaa myös selvittää yrityksen tarkka sijainti, jotta löydät varmasti perille ajoissa haastattelupäivänä.

Kuva: sturti/iStock

Haastatteluun on saavuttava ajoissa ja virkeänä. Haastattelija luo sinusta mielikuvan jo kättelyn perusteella ja ensivaikutelmaa voi olla vaikea myöhemmin muuttaa. Avainasioita ovat hyvä ja kohtelias käytös sekä siisti ja huoliteltu ulkonäkö.

Asu kannattaa valita haettavan tehtävän mukaan. On eri asia hakea asiakaspalvelijan, tehtaan työntekijän tai johtajan paikkaa. Tärkeintä kuitenkin on, että tunnet olosi vaatteissa luontevaksi ja mukavaksi. Myös sanaton viestintä, kuten ilmeet ja eleet vaikuttavat siihen millainen mielikuva haastattelijalle sinusta muodostuu.

Haastatteluun kannattaa ottaa mukaan portfolio, johon on koottu työ- ja tutkintotodistuksia tai työnäytteitä. Työhaastattelussa voi pärjätä hyvin monella tavalla, joten on tärkeää olla reippaasti oma itsensä ja välttää liiallista jännittämistä.

Haastattelutilannetta voi harjoitella etukäteen ja miettiä vastauksia kysymyksiin, joita saatetaan esittää.

Videohaastattelu

Työnhaussa käytetään yhä useammin videohaastattelua. Videohaastatteluun osallistuessa on tärkeää kiinnittää huomiota samoihin asioihin kuin tavalliseen haastatteluun mennessä. Siisti ja huoliteltu ulkonäkö ja kohtelias käytös välittyvät työnantajalle myös videohaastattelussa. Videolla on vain oltava oma itsensä eikä hymystä ole koskaan haittaa. On tärkeää varmistaa, että videolla näkyvä tausta on siisti ja ympäristö rauhallinen ja hiljainen.

Valmistautuminen videohaastatteluun:

 • Jos kysymykset ovat saatavilla ennakkoon, niin niihin kannattaa tutustua ennen haastattelun alkua. Kysymyksien yhteydessä saattaa olla tieto siitä, kuinka pitkiä vastauksia niihin toivotaan.
 • Tarkista ajoissa tietokoneen ja nettiyhteyden toimivuus.
 • Testaa mikrofonia ja kaiuttimia ennakkoon.
 • Varmista, että näyt kameran kuvassa selkeästi.
 • Haastatteluhetkellä on tärkeää avata tietokone jo hyvissä ajoin.

Mitä haastattelussa ei saa kysyä?

Haastattelussa esitettävien kysymysten pitää liittyä haettavaan työtehtävään.

On olemassa tiettyjä kysymyksiä, joita ei haastattelussa saisi kysyä ollenkaan. Näihin kysymyksiin voit jättää vastaamatta, mutta pääsääntöisesti niitä ei saisi kysyä ollenkaan. Tällaisia kiellettyjä aiheita on mm. perhesuhteet, uskonto, poliittinen vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila tai ammattiliiton jäsenyys.

Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 • Onko sinulla lapsia?
 • Aiotko hankkia lapsia lähitulevaisuudessa?
 • Mitä uskontoa edustat?
 • Oletko poliittisesti aktiivinen?
 • Oletko jonkin puolueen jäsen?
 • Oletko ammattiliiton jäsen?
 • Millaiset omistus-, liike- ja/tai yrityssuhteet perheelläsi on?
 • Onko sinulla jokin vakava sairaus? (*)
 • Asutko parisuhteessa?

* Joskus esim. terveydentilaan liittyvät kysymykset voivat olla sallittuja, jos ne liittyvät työtehtävän erityispiirteisiin ja työstä suoriutumiseen.

Työnantaja ei saa asettaa työnhakijoita eriarvoiseen asemaan vastausten tai vastaamatta jättämisen perusteella.

Työnhaun yhteydessä saatetaan testata:

Sinua voidaan esimerkiksi rekrytoinnin yhteydessä testata henkilö- ja soveltuvuusarvioinnein. Sillä pyritään selvittämään edellytyksesi työtehtävien hoitoon. Työsuhteen aikana sinua voidaan testata koulutustarpeen ja muun ammatillisen kehittämisen tarpeen selvittämiseksi. Henkilötestaukseen tarvitaan aina henkilön oma suostumus.

Työnantaja voi pyytää huumausainetestausta työnhakijalta. Testin tekeminen vaatii kuitenkin työnhakijan suostumuksen, jotta se voidaan tehdä. Huumausainetestaus voidaan pyytää tekemään, kun työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisessa työssä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä, ja jossa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi:

1) vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta;

2) vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta;

3) vaarantaa liikenneturvallisuutta;

4) lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä;

5) vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia; tai

6) vaarantaa liikesalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa, jos liikesalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää.

Työnantajalla on työnhakijan suostumukseen perustuva oikeus tietojen käsittelyyn myös silloin, kun:

1) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä, joissa edellytetään erityistä luottamusta, joissa työskentely tapahtuu muualla kuin työnantajan valvomissa toimitiloissa ja joissa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi aiheuttaa työnantajan asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa tai vaarantaa tämän henkilökohtaista turvallisuutta;

2) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä, joihin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa eikä niihin osallistu muita henkilöitä; tai

3) työnhakijan on tarkoitus hoitaa sellaisia tehtäviä, joissa on itsenäisesti ja valvomattomasti pääsy huumausaineisiin tai vähäistä suurempaan määrään sellaisia lääkkeitä, joita voidaan käyttää huumaaviin tarkoituksiin.

Edellä mainittuja asioita sovelletaan myös, jos työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen aikana siten, että ne täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset työnantajan oikeudesta käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja.

Katso Finlexin kohta huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä.

Työnantaja voi tarkistaa luottotiedot, jos työtehtäviin liittyy mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Tällaisia tehtäviä ovat mm. sellaiset työtehtävät, jotka sisältävät päätöksien tekemistä, joissa on taloudellisia sitoumuksia, myönnetään luottoja tai valvotaan niitä, käsitellään asiakkaan tai organisaation varoja, ollaan tekemisissä suojattujen liike- ja ammattisalaisuuksien kanssa.