Sairastuminen

Poissaolosta on ilmoitettava työnantajalle viipymättä, jos sairastuminen tai tapaturma estää tekemästä työtä.

Kuva: Cecilie_Arcurs/iStock

Työpaikalla on usein sovittu siitä, kenelle poissaoloista ilmoitetaan ja montako päivää voi olla poissa sairauden vuoksi ilman lääkärintodistusta. Yleensä sairauspoissaolosta ilmoitetaan omalle esihenkilölle, jolle toimitetaan tarvittaessa myös lääkärintodistus.

Sinun on esitettävä lääkärintodistus (tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittama todistus) työkyvyttömyydestä aina, jos työnantaja sitä vaatii. Todistuksen voi hakea omasta työterveyshuollosta tai muusta terveydenhuollon toimipisteestä.

Jos sairastut:

  • Ilmoita viipymättä esihenkilölle tai muulle sovitulle henkilölle työpaikalla.
  • Selvitä, onko hankittava lääkärintodistus.
  • Jos tarvitset lääkärintodistuksen, niin ole yhteydessä työterveyshuoltoon.

Sairausloma, tutummin sanottuna sairasloma, on tarkoitettu sairaudesta toipumiseen. Sen aikana ei tarvitse tehdä töitä eikä seurata työasioita. Vakavammasta sairaudesta tai pidemmän poissaolon jälkeen työhön palattaessa tukena on oma työterveyshuolto.

Milloin sairauslomalle?

Joskus voi olla korkea kynnys jäädä töistä sairauslomalle etenkin kesätöissä tai uudessa työpaikassa. On kuitenkin hyvä muistaa, että on järkevämpää jäädä pois töistä jo sairauden alkuvaiheessa, jolloin toipuminen on nopeampaa eikä sairaus leviä työkavereiden ja asiakkaiden keskuudessa. Työterveyshuolto auttaa sinua arvioimaan oletko työkykyinen vai onko sinun syytä jäädä sairauslomalle.

(teksti jatkuu videon jälkeen)

Sairausajan palkka

Työntekijällä on oikeus saada sairastamisajalta palkkaa. Työnantaja voi tätä varten pyytää toimittamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittaman todistuksen. Se kannattaa toimittaa viipymättä.

Sairausajan palkkaa maksetaan sairastumispäivää seuraavilta päiviltä, lain mukaan enintään yhdeksältä päivältä. Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa maksetaan täysi palkka ja alle kuukauden työsuhteissa puolet normaalista palkasta.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä sairausajan palkan maksujaksoista. Tämän jälkeen Kela maksaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa hakemuksen mukaisesti. Jos työnantaja maksaa sairausajan palkkaa, Kelan päiväraha maksetaan työnantajalle.

Työterveyshuolto

Kaikilla työntekijöillä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Työnantajan velvollisuus on järjestää työolot fyysisesti ja henkisesti turvallisiksi. Työterveyshuollon tehtävä on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Työnantaja vastaa työterveyshuollon kustannuksista ja saa niihin korvausta Kelalta. Työnantajan ei tarvitse tarjota työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, vaan se on vapaaehtoista. Useimmat työnantajat tarjoavat ainakin joitakin sairaanhoidon palveluja, ja tämä onkin suositeltavaa.

Kun työolosuhteet tunnetaan, on helpompi arvioida esim. sairausloman tarvetta sekä työn merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauden hoitamisessa. Palveluiden tulee olla tasa-arvoisia koko henkilöstölle.

Uudella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä ja neuvontaa työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jos työtehtäviin liittyy erityistä sairastumisen vaaraa, pitää työntekijälle suorittaa terveystarkastus työsuhteen alussa. Tämä koskee myös sijaisia ja muita määräaikaisia työntekijöitä.

Testaa miten hyvin asiat jäi mieleen.

0%

Kenelle työpaikalla ilmoitetaan sairastumisesta ja sen vuoksi poissaolosta?

Oikein! Väärin!

Milloin voit jäädä sairauslomalle?

Oikein! Väärin!

Saako sairauslomalla palkkaa?

Oikein! Väärin!

Kenelle työterveyshuolto on tarkoitettu?

Oikein! Väärin!

Testaa tietosi mitä tehdä kun sairastut
Mahtavaa, hyvää työtä!
Hyvää työtä!
Kannattaa perehtyä vielä vähän tarkemmin aiheeseen.