Sairastuminen

Jos sairastuminen tai tapaturma estää sinua tekemästä työtä, on poissaolosta ilmoitettava työnantajalle viipymättä. Työpaikalla on usein sovittu siitä, kenelle poissaoloista ilmoitetaan ja montako päivää voi olla poissa sairauden vuoksi ilman lääkärintodistusta. Yleensä sairauspoissaolosta ilmoitetaan omalle esihenkilölle, jolle toimitetaan tarvittaessa myös lääkärintodistus.

Sinun on esitettävä lääkärintodistus (tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittama todistus) työkyvyttömyydestä aina, jos työnantaja sitä vaatii. Todistuksen voi hakea omasta työterveyshuollosta tai muusta terveydenhuollon toimipisteestä.

Sairausloma, tutummin sanottuna sairasloma ja puhekielessä saikku, on tarkoitettu sairaudesta toipumiseen, eikä sen aikana tarvitse tehdä töitä eikä seurata työasioita. Vakavammasta sairaudesta tai pidemmän poissaolon jälkeen työhön palattaessa on työterveyshuolto tukena.

Milloin sairauslomalle?

Sairastuminen ei ole maailmanloppu. Usein varsinkin nuorella työntekijällä voi olla suuri kynnys jäädä töistä sairauslomalle. On kuitenkin hyvä muistaa, että on järkevämpää jäädä pois töistä jo sairauden alkuvaiheessa, jolloin toipuminen on nopeampaa eikä sairaus leviä työkavereiden ja asiakkaiden keskuudessa. Tämä on erityisen tärkeää ravintola- ja hoiva-aloilla sekä fyysisesti raskaassa työssä. Mikäli olet epävarma, tulisiko sinun jäädä sairauslomalle, voit varata ajan työterveyshoitajalle.

sairastuminen

Sairausajan palkka

Sinulla on oikeus saada sairastamisajaltasi palkkaa. Työnantaja voi tätä varten pyytää sinua toimittamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittaman todistuksen. Se kannattaa toimittaa viipymättä. Sairausajan palkkaa maksetaan sairastumispäivää seuraavilta päiviltä, lain mukaan enintään yhdeksältä päivältä. Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa maksetaan täysi palkka ja alle kuukauden työsuhteissa puolet normaalista palkasta.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä sairausajan palkan maksujaksoista. Tämän jälkeen Kela maksaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa hakemuksen mukaisesti. Jos työnantaja maksaa sairausajan palkkaa, Kelan päiväraha maksetaan työnantajalle.

Työterveyshuolto

Kaikilla työntekijöillä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Työnantajan velvollisuus on järjestää työolot fyysisesti ja henkisesti turvallisiksi. Työterveyshuollon tehtävä on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Työnantaja vastaa työterveyshuollon kustannuksista ja saa niihin korvausta Kelalta. Työnantajan ei tarvitse tarjota työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, vaan se on vapaaehtoista. Useimmat työnantajat tarjoavat ainakin joitakin sairaanhoidon palveluja, ja tämä onkin suositeltavaa. Kun työolosuhteet tunnetaan, on helpompi arvioida esim. sairausloman tarvetta sekä työn merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauden hoitamisessa. Palveluiden tulee olla tasa-arvoisia koko henkilöstölle.

Uudella työntekijällä on oikeus saada opastusta ja neuvontaa työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jos työtehtäviin liittyy erityistä sairastumisen vaaraa, pitää työntekijälle suorittaa terveystarkastus työsuhteen alussa. Tämä koskee myös sijaisia ja muita määräaikaisia työntekijöitä.

Testaa miten hyvin asiat jäi mieleen.

0%

Kenelle työpaikalla ilmoitetaan sairastumisesta ja sen vuoksi poissaolosta?

Oikein! Väärin!

Milloin voit jäädä sairauslomalle?

Oikein! Väärin!

Saako sairauslomalla palkkaa?

Oikein! Väärin!

Kenelle työterveyshuolto on tarkoitettu?

Oikein! Väärin!

Testaa tietosi mitä tehdä kun sairastut
Mahtavaa, hyvää työtä!
Hyvää työtä!
Kannattaa perehtyä vielä vähän tarkemmin aiheeseen.