Sairastuminen

Jos sairastuminen tai tapaturma estää sinua tekemästä työtä, on poissaolosta ilmoitettava työnantajalle viipymättä. Työpaikalla on usein sovittu siitä, kenelle poissaoloista ilmoitetaan ja montako päivää voi olla poissa sairauden vuoksi ilman lääkärintodistusta.

Sinun on esitettävä lääkärintodistus (tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittama todistus) työkyvyttömyydestä aina, jos työnantaja sitä vaatii. Todistuksen voi hakea omasta työterveyshuollosta tai muusta terveydenhuollon toimipisteestä.

Sairausloma, tutummin sanottuna sairasloma, on tarkoitettu sairaudesta toipumiseen, eikä sen aikana tarvitse tehdä töitä eikä seurata työasioita. Mikäli toipuminen edistyy ennakoitua nopeammin, voit sopia työnantajan kanssa töihin palaamisesta aiemmin kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Tämä on kuitenkin vapaaehtoista. Työsuhteeseen liittyvä vakuutusturva on silloin normaalisti voimassa. Vakavammasta sairaudesta tai pidemmän poissaolon jälkeen työhön palattaessa on työterveyshuolto tukena.

Milloin sairaslomalle?

Sairastuminen ei ole maailmanloppu. Usein varsinkin nuorella työntekijällä voi olla suuri kynnys jäädä töistä sairaslomalle. On kuitenkin hyvä muistaa, että on järkevämpää jäädä pois töistä jo sairauden alkuvaiheessa, jolloin toipuminen on nopeampaa eikä sairaus leviä työkavereiden ja asiakkaiden keskuudessa. Tämä on erityisen tärkeää ravintola- ja hoiva-aloilla sekä fyysisesti raskaassa työssä. Mikäli olet epävarma, tulisiko sinun jäädä sairaslomalle, voit varata ajan työterveyshoitajalle.

sairastuminen

Sairasajan palkka

Sinulla on oikeus saada sairastamisajaltasi palkkaa. Työnantaja maksaa palkan kymmeneltä päivältä (sairastumispäivä + yhdeksän arkipäivää). Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa maksetaan täysi palkka ja alle kuukauden työsuhteissa puolet normaalista palkasta.

Tämän jälkeen Kela maksaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa hakemuksen mukaisesti. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä sairausajan palkan maksujaksoista, jolloin Kelan päiväraha maksetaan työnantajalle.

Työterveyshuolto

Kaikilla työntekijöillä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Työnantajan velvollisuus on järjestää työolot fyysisesti ja henkisesti turvallisiksi. Työterveyshuollon tehtävä on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Työnantaja vastaa työterveyshuollon kustannuksista ja saa niihin korvausta Kelalta. Työnantajan ei tarvitse tarjota työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, vaan se on vapaaehtoista. Useimmat työnantajat tarjoavat ainakin joitakin sairaanhoidon palveluja, ja tämä onkin suositeltavaa. Kun työolosuhteet tunnetaan, on helpompi arvioida esim. sairausloman tarvetta sekä työn merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauden hoitamisessa. Palvelujen tulee olla tasa-arvoisia koko henkilöstölle.

Uudella työntekijällä on oikeus saada opastusta ja neuvontaa työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jos työtehtäviin liittyy erityistä sairastumisen vaaraa, pitää työntekijälle suorittaa terveystarkastus työsuhteen alussa. Tämä koskee myös sijaisia ja muita määräaikaisia työntekijöitä.