Alaikäisen työsuhde

Alaikäisen työsuhde on tärkeä ensikosketus työelämään. Nuoren oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa määräytyvät osin poikkeavalla tavalla täysi-ikäiseen verrattuna.

14-vuotiaana töihin

Kevyttä työtä voi tehdä jo sinä vuonna, kun täyttää 14 vuotta.  

Kevyt työ tarkoittaa työtä, joka

  • ei vahingoita nuoren terveyttä,
  • ei vaaranna kehitystä,
  • ei aiheuta haittaa koulunkäynnille.

Työsuhteen kesto

Nuori saa työskennellä enintään puolet kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta. Koulutyön aikana alaikäinen saa työskennellä tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisia työsuorituksia.  

Alle 15-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia. Ylitöiden tekeminen ja yötyö on kielletty. Töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu.

15-vuotiaana pidempiaikaisiin töihin 

Pidempiaikaiseen työhön voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. Nuori voi tehdä esimerkiksi osa-aikatyötä koulun ohessa tai kesätyötä koko koulusta annettavan loma-ajan.

Vakituiseen työhön voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut perusopetuksen oppimäärän eli peruskoulun.

15 vuotta täyttäneen säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa, ja työvuoron saa sijoittaa kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan. 15-vuotiaalle myös ylitöiden teettäminen on sallittua. Jos nuori työskentelee kouluvuoden aikana, niin työvuorot eivät saa ajoittua samaan aikaan läsnäoloa vaativan opiskelun kanssa.

Tarkempia tietoa työajan sijoittelusta ja lepoajoista löytyy nuoria työntekijöitä koskevasta laista.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, jotta epäselvissä tilanteissa on helppo tarkistaa mitä on sovittu. Työsopimuksessa on hyvä sopia ainakin palkasta, työajasta, työtehtävistä ja työsuhteen kestosta. 

Työsopimuksen tekeminen 

  • 15 vuotta täyttänyt nuori saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa.  
  • Alle 15-vuotiaan nuoren puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. 
  • Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia. 
  • Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa. 

Palkkaus

Nuorelle ja opiskelijalle maksettava palkka on määritelty kyseisen alan työehtosopimuksesta. Nuori on oikeutettu myös palkkaan tuleviin lisiin, kuten yli- tai sunnuntaityökorvauksiin. Myös niistä löytyy lisätietoa alan työehtosopimuksesta. Työaika

15 vuotta täyttäneen työaika voi olla sama kuin täysi-ikäistenkin. Yli 15-vuotiaalle myös ylitöiden tekeminen on sallittua.

Jos nuori työskentelee kouluvuoden aikana, niin työvuorot eivät saa ajoittua samaan aikaan läsnäoloa vaativan opiskelun kanssa.

Testaa miten hyvin sisäistit sivun tiedot:

0%

Mitä tarkoitetaan alaikäisen työsuhteella?

Oikein! Väärin!

Voiko esimerkiksi 9-vuotias tehdä töitä?

Oikein! Väärin!

Tarvitseeko alaikäinenkin kirjallisen työsopimuksen?

Oikein! Väärin!

Testaa tietosi alaikäisen työsuhteesta
Loistavaa duunia!
Lueppa sivu vielä uudelleen.