Alaikäisen työsuhde

Vakituiseen työhön voidaan ottaa pääsääntöisesti henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut perusopetuksen oppimäärän eli peruskoulun. Kevyttä työtä voi tehdä jo sinä vuonna, kun täyttää 14 vuotta.  

Nuoren oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa määräytyvät osin poikkeavalla tavalla täysi-ikäiseen verrattuna. Alaikäisen työsuhteella tarkoitetaan alle 18-vuotiaan henkilön työsuhdetta. Alle 18-vuotiaan nuoren työsuhteeseen sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä.  

Nuori tekee etätyötä kahvilassa

14-vuotiaana töihin

Jo sinä vuonna, kun täyttää 14 vuotta voi tehdä kevyttä työtä. Kevyellä työllä tarkoitetaan työtä, joka ei vahingoita nuoren terveyttä tai kehitystä eikä aiheuta haittaa nuoren koulunkäynnille. Alaikäisen työsuhde on tärkeä ensikosketus työelämään. 

Työsuhteen kesto

  • Enintään puolet kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta.  
  • Koulutyön aikana alaikäinen saa työskennellä tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisia työsuorituksia.  

Erityisestä syystä voidaan aluehallintoviraston luvalla mahdollistaa alle 14-vuotiaan henkilön tilapäinen työskentely esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa. 

15-vuotiaana pidempiaikaisiin töihin 

15-vuotias perusopetuksen oppimäärän suorittanut voidaan ottaa vakituisiin töihin. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, jotta epäselvissä tilanteissa on helppo tarkistaa mitä on sovittu. Työsopimuksessa on hyvä sopia ainakin palkasta, työajasta, työtehtävistä ja työsuhteen kestosta. 

Työsopimuksen tekeminen 

  • 15 vuotta täyttänyt nuori saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa.  
  • Alle 15-vuotiaan nuoren puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. 
  • Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia. 
  • Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa. 

Opiskelija voi liittyä liittoon jo alle 18-vuotiaana – tarkista jäsenyyden ehdot oman alan ammattiliitostasi.

Työpaikan löytäminen 

Oletko kiinnostunut kesätöistä, mutta et tiedä mistä aloittaa? Katso alla oleva video, jossa käymme läpi perusasiat kiinnostavan paikan löytämisestä ja paikan hakemisesta. 

Hyödyllisiä linkkejä: 

Lue lisää töiden etsimisestä

Vinkkejä työhakemukseen ja työhaastatteluun

Mitä työhaastattelussa saa ja ei saa kysyä

Mitä työhaastattelussa saa ja ei saa kysyä

Tee ansioluettelo mallimme avulla. 

Hyvä työsopimus.

Laki nuorista työntekijöistä

Testaa miten hyvin sisäistit sivun tiedot:

0%

Mitä tarkoitetaan alaikäisen työsuhteella?

Oikein! Väärin!

Voiko esimerkiksi 9-vuotias tehdä töitä?

Oikein! Väärin!

Tarvitseeko alaikäinenkin kirjallisen työsopimuksen?

Oikein! Väärin!

Testaa tietosi alaikäisen työsuhteesta
Loistavaa duunia!
Lueppa sivu vielä uudelleen.