Työsopimus

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen työsopimus on pätevä. Kirjallinen työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etu, sillä siitä voidaan tarvittaessa tarkistaa mitä työn tekemisestä ja työsuhteen ehdoista on sovittu. Työsopimuksessa sovittuja ehtoja ei kumpikaan osapuoli voi pääsääntöisesti yksipuolisesti muuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta.

Tarkista, että työsopimuksessa määritellään:

– palkka,
– työntekopaikka,
– alkamisaika,
– päättymisaika (ellei toistaiseksi voimassaoleva),
– pääasialliset työtehtävät ja
– työhön soveltuva työehtosopimus.

Työsopimuksen sisältö

Työntekijän ja työnantajan välisessä työsopimuksessa määritellään työsuhteen ja työn tekemisen ehdot. Työsopimus kannattaa tehdä jo ennen työn aloittamista, mutta sopimusta ei ole pakko allekirjoittaa välittömästi. Jos jokin työsopimuksessa epäilyttää, niin voi pyytää voi pyytää aikaa työsopimukseen perehtymistä varten. Apua työsopimuksen tarkastamiseen voi pyytää läheisiltä tai omasta ammattiliitosta.

Työsopimukseen kirjataan työntekemisen alkamisajankohta ja määräaikaisen työsopimuksen osalta myös päättymispäivä tai arvioitu päättymispäivä, mikäli työ päättyy esimerkiksi projektin valmistuessa.

Työntekopaikan määritteleminen sopimuksessa on tärkeää erityisesti silloin, kun työnantajalla on useita eri toimipisteitä. Sopimuksessa voidaan mainita myös mahdollisuus tehdä etätöitä.

Työsopimuksessa on tärkeää määritellä myös pääasialliset työtehtävät. Muuten työntekijälle voidaan määrätä myös työtehtäviä, joihin häntä ei varsinaisesti ole palkattu.

Lisäksi työsopimuksessa mainitaan työhön sovellettava työehtosopimus ja työtehtävästä saatava palkka. Työehtosopimus monesti määrittää työsuhteessa sovellettavat ehdot lainsäädäntöä tarkemmin.

Määräaikaista työsopimusta ei yleensä voi kumpikaan osapuoli irtisanoa, ellei asiasta ole sovittu työsopimuksessa. Määräaikainen työsuhde voidaan purkaa vain lain mukaisin perustein. Lisäksi, jos työsopimuksessa mainitaan Koeaika, niin määräaikainen työsopimus voidaan purkaa sen puitteissa.

Kirjallinen työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etu, sillä siitä voidaan tarvittaessa tarkistaa mitä työn tekemisestä ja työsuhteen ehdoista on sovittu.

Koeaika

Koeajan soveltamisesta on mainittava työntekijälle on ilmoitettava työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Työsopimuksessa voidaan sopia, että työsuhteen alussa on enintään kuusi kuukautta kestävä koeaika. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa. Jos koeaikaan on sisältynyt työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoja, voidaan koeaikaa pidentää kuukaudella kutakin 30 päivän työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoa kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Testaa miten hyvin luettu jäi mieleen:

0%

Mitä työsopimus ainakin pitää sisällään?

Oikein! Väärin!

Kuinka pitkä koeaika voi olla 16 kuukautta kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa?

Oikein! Väärin!

Voiko työsopimuksen purkaa?

Oikein! Väärin!

Voiko määräaikaisen työsopimuksen purkaa?

Oikein! Väärin!

Testaa mitä kannattaa tietää työsuhteen alkaessa
Hienoa työtä!
Hyvä!
Nyt kannattaa vielä lukea sivu uudelleen läpi ajatuksen kanssa.