Mitä hyötyä on ammattiliittoon kuulumisesta?

Työelämän pelisäännöt kannattaa jokaisen tuntea, mutta yksin ei silti tarvitse pärjätä. Apua saat työpaikan luottamusmieheltä ja omasta ammattiliitosta.

Työntekijät ovat vahvoja, kun tekevät yhteistyötä. Mitä enemmän työntekijöitä liitossa on, sitä helpompaa on neuvotella lisää palkkaa ja etuja. 

Ammattiliitto huolehtii eduistasi

Ammattiliitto huolehtii, että lomat ja oikeudenmukainen palkka säilyvät myös tulevaisuudessa. Liitto tarjoaa saman alan ammattilaisista koostuvan yhteisön ja asiantuntevaa apua. 

Ammattiliitot neuvottelevat työnantajien kanssa työehtosopimukset eli tessit. Niissä sovitaan vähimmäispalkoista, palkankorotuksista ja muista työehdoista.

Ammattiliitto tarjoaa tukea ja apua

Jäsen saa liitostaan tukea työnhaussa, opinnoissa, työttömänä tai perhevapaalla. Voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua työsopimuksen tarkistamisessa tai palkkatoiveen määrittämisessä. Asiantuntija-apu on vain chatin, puhelun tai sähköpostin päässä.

Erityisesti ammattiliiton merkitys korostuu, kun työntekijä kohtaa ongelmia. Silloin voi kysyä apua työpaikan luottamusmieheltä tai liiton jäsenpalvelusta. Ammattiliitto tarjoaa myös oikeusapua. 

Luottamusmiehen tehtävät ja valinta

Työpaikan luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Hän valvoo, että sopimuksia ja lakeja noudatetaan ja puuttuu ongelmiin.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, kannattaa asia selvittää liiton kanssa. Jos luottamusmiestä ei ole mahdollista valita, voivat työntekijät valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Valtuutetun tehtävät määräytyvät lain perusteella.

Paikallinen sopiminen

Työehtosopimuksen mukaan tietyistä asioista voi sopia omalla työpaikalla. Jos asiasta ei paikallisesti sovita, noudatetaan työehtosopimusta.

Paikallisesti voidaan sopia jossain määrin palkoista ja työn vaativuuden arvioinnista. Samoin osa palkankorotuksista on voitu jättää työpaikalla sovittavaksi. Myös työajoista ja vuosilomista on mahdollista sopia paikallisesti.

Jotta sopiminen onnistuu, työpaikalla pitää olla luottamukselliset välit työnantajan ja henkilöstön välillä. Sopiminen vaatii neuvottelutaitoja ja osapuolten tasavertaista asemaa. Luottamusmiehet tuntevat sopimukset ja lain, sillä liitto kouluttaa heidät.  

Paikallinen sopiminen edellyttää:

  • luottamusta ja tasavertaista asemaa
  • neuvottelutaitoja
  • työehtosopimusten tuntemusta
  • työlainsäädännön tuntemista.

Ylläolevat linkit vievät pois selkosuomenkielisiltä sivuilta.