Luottamusmies neuvoo, tukee ja valvoo etujasi

Työntekijät valitsevat luottamusmiehen, joka edustaa ammattiliittoa ja sen jäseniä työpaikalla. Hänet valitaan henkilöstön keskuudesta vaaleilla määräajaksi. Luottamusmiehen asema perustuu lakeihin ja sopimuksiin.

Luottamusmies-nimikkeen vaihtamisesta on keskusteltu. Sanan ei haluta viittaavan mieheen, koska tehtävissä toimii miehiä ja naisia. Toistaiseksi laissa ja sopimuksissa kuitenkin käytetään sanaa luottamusmies.

Luottamusmiehellä on useita tehtäviä. Hän valvoo työntekijöiden etuja ja työehtosopimuksen sekä lakien noudattamista työpaikalla. Hän myös neuvottelee työnantajan kanssa työntekijöitä koskevissa asioissa. Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tarvittaessa hän neuvoo jäseniä ongelmien selvittämisessä.

Luottamusmies on mukana kehittämässä työyhteisöä. Vaikka luottamusmies edustaa ensisijaisesti ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä, hän voi puhua neuvotteluissa myös koko henkilöstön puolesta. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, selvitä liitosta, kuinka luottamusmies valitaan. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, työntekijät voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Valtuutetun tehtävät ja toimivalta määräytyvät lain perusteella. Ne eivät ole yhtä laajat kuin luottamusmiehellä