Förtroendemannen ger dig råd och stöd, och bevakar dina intressen på arbetsplatsen.

Medlemmarna på arbetsplatsen har valt en förtroendeman, som har till uppgift att representera fackförbundet och dess medlemmar på arbetsplatsen. Förtroendemannen väljs med val bland medlemmarna för viss tid. Förtroendemannens ställning bygger på lag och avtal. Förslaget att införa en könsneutral beteckning för förtroendemannen har diskuterats, men tills vidare används termen förtroendeman i lagstiftningen och i tjänste- och arbetskollektivavtalen.

Förtroendemannen har många uppgifter. Hen övervakar intressena för de arbetstagaren som han representerar och iakttagandet av lagarna om arbetslivet på arbetsplatsen. Hen förhandlar också med arbetsgivaren i ärenden som gäller personalen. Förtroendemannen ser till att arbetstagarna bemöts rättvist och jämlikt. Vid behov ger hen råd och stöd till medlemmarna i arbetslivet, vid förändringar i arbetslivet och när det gäller att reda ut eventuella problemsituationer.

Förtroendemannen ger dig råd och stöd, och bevakar dina intressen på arbetsplatsen.

Förtroendemannen deltar i utvecklingen av arbetsgemenskapen tillsammans med den personal som hen representerar och med arbetsgivaren. Även om förtroendemannen i första hand representerar de organiserade arbetstagarna, dvs. arbetstagare som är medlemmar i facket, kan hen också representera hela personalen vid samarbetsförhandlingar.

Om det inte finns en förtroendeman på din arbetsplats kan du utreda tillsammans med förbundets experter hur en förtroendeman väljs. Om det inte är möjligt att välja en förtroendeman på arbetsplatsen kan arbetstagarna välja ett förtroendeombud. Den fullmäktiges uppgifter och befogenheter bestäms i arbetsavtalslagen och annan arbetslagstiftning. De är inte lika omfattande som förtroendemannens.