Utkomsten under studieledighet

Arbetstagare kan få studieledighet från arbetet. Under studieledigheten kompletterar arbetstagaren sitt kunnande. När man börjar studera händer det ofta att inkomstnivån sjunker. Därför ger samhället olika slag av ekonomiskt stöd till den som studerar. En studerande på heltid kan ansöka om studiestöd hos Fpa. Du kan också ansöka om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden, om du varit minst åtta år i arbetslivet senast på den dag som stödet börjar.

Studiestöd

Studiestödet kan trygga din utkomst under studierna. Studiestödet består av studiepenning, statsborgen för studielån och bostadstillägg.  Villkoren för beviljandet av stödet är olika för yrkesutbildning och högskoleutbildning. Villkoren för att få studiestöd är att man studerar på heltid, att studierna går framåt och att man behöver ekonomiskt stöd.

Vuxenutbildningsstöd

Även vuxna kan vara studerande. Vuxenutbildningsstödet är avsett för att trygga utkomsten under studierna för personer som varit en längre tid i arbetslivet. Villkoret för att få stödet är minst åtta års arbetshistorik, varav minst ett år hos den nuvarande arbetsgivaren. Den som får vuxenutbildningsstöd ska ha studieledighet från sitt arbete. Stöd kan erhållas för studier vid en läroanstalt som är under offentlig övervakning. Om personen har arbetsinkomster under studierna, är det möjligt att ansöka om vuxenutbildningsstöd som anpassad förmån. Även en person som arbetar som företagare kan få vuxenutbildningsstöd. Vuxenutbildningsstöd beviljas av Sysselsättningsfonden.

Yrkesexamensstipendiet är en sporre av engångskaraktär som kan beviljas en person som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och har en arbetshistorik om minst fem år.