Utkomst

I arbetslivet består en människas utkomst i huvudsak av personens lön. Lönen kan bygga på tid eller utförandet av arbetet och på resultat. Utkomsten förändras då personen tar studie- eller familjeledighet, eller då personen blir arbetslös eller pensionerad. Förbered dig i god tid till ändringar i livssituationen och utkomsten, om det är möjligt.

Med utkomst avses vanligen lönen, men du kan också råka ut för andra situationer i livet, och de flesta av oss kommer dessutom att få pension.