Toimeentulo opintovapaalla

Töistä voi saada opintovapaata. Opiskelun aikana tulot usein vähenevät. Päätoimisena opiskelijana voit hakea opintotukea Kelasta. Hakea voit myös Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea, mikäli olet ollut työelämässä kahdeksan vuotta.

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulosi opiskelun aikana. Tuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja asumislisästä. Opintotukea saa, jos opiskelee päätoimisesti, edistyy opinnoissa ja tarvitsee taloudellista tukea.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki turvaa toimeentulon niille, jotka lähtevät opiskelemaan pitkän työssäolon jälkeen. Tuen ehtona on kahdeksan vuoden työssäolo, josta vähintään vuosi nykyisen työnantajan palveluksessa. Tuen saajan tulee jäädä opintovapaalle työstään.

Tukea voi saada opiskeluun julkisessa oppilaitoksessa. Jos opintojen aikana on työtuloja, voi hakea soviteltua tukea. Myös yrittäjä voi saada tukea. Aikuiskoulutustukea myöntää Työllisyysrahasto.

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle, jolla on viiden vuoden työhistoria.