Työn päättyessä

Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä. Irtisanominen tapahtuu yleensä työnantajan aloitteesta ja irtisanoutuminen puolestaan työntekijän aloitteesta.

Työsuhteen päättyessä on tärkeää muistaa pyytää työtodistus.

Lähes jokainen meistä on jossain vaiheessa elämää työttömänä. Nykyään työttömyysjaksot ovat yleisempiä työelämän pirstaloisuuden vuoksi. Työttömyysjaksolla on erilaisia toimeentulotukia.

Työt voivat päättyä myös, koska olet saavuttanut eläkeiän. Työeläke karttuu pikkuhiljaa koko työelämän ajalta.