Vapaat

Opintovapaa

Työntekijällä on oikeus saada opintovapaata. Jos olet ollut saman työnantajan palveluksessa vuoden, saat opintovapaata kaksi vuotta. Jos työ on kestänyt kolme kuukautta, saat opintovapaata viisi päivää.

Työnantaja saa siirtää opintovapaan alkua enintään kuudella kuukaudella, jos se tuottaa tuntuvaa haittaa. Jos opintovapaa on pitempi kuin 50 työpäivää, sinulla on oikeus keskeyttää se ja palata työhön.

Opintovapaata saa, kun opiskelu tapahtuu ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Opintovapaan ajaksi voit hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulosi opiskelun aikana. Tuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja asumislisästä. Opintotukea saa, jos opiskelee päätoimisesti, edistyy opinnoissa ja tarvitsee taloudellista tukea.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki turvaa toimeentulon niille, jotka lähtevät opiskelemaan pitkän työssäolon jälkeen. Tuen ehtona on kahdeksan vuoden työssäolo, josta vähintään vuosi nykyisen työnantajan palveluksessa. Tuen saajan tulee jäädä opintovapaalle työstään.

Tukea voi saada opiskeluun julkisessa oppilaitoksessa. Jos opintojen aikana on työtuloja, voi hakea soviteltua tukea. Myös yrittäjä voi saada tukea. Aikuiskoulutustukea myöntää Työllisyysrahasto.

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle, jolla on viiden vuoden työhistoria.

Perhevapaat

Suomessa naiset ja miehet osallistuvat työelämään lähes yhtä paljon. Silti naiset käyttävät valtaosan perhevapaista. Tasaisesti jakautuvista perhevapaista hyötyisivät kaikki. Se edistäisi naisten uraa, parantaisi palkkaa, helpottaisi työn ja perheen yhteensovittamista, vahvistaisi isien ja lasten suhdetta sekä lisäisi perheen hyvinvointia.

Perhe on muutakin kuin pienten lapsien hoitamista. Moni huolehtii iäkkäistä vanhemmistaan tai vammaisista läheisistään. Lue perhevapaan taloudellisesta tuesta.

Perhevapaan kesto

Harkitse tarkasti perhevapaan ajankohta tai pituus, koska niitä ei voi automaattisesti muuttaa ilmoituksen jälkeen.

Perhevapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle pitää tarjota vastaavaa työtä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, hänelle pitää tarjota muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Palkka perhevapaalla

Lain mukaan työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Kuitenkin useissa työehtosopimuksissa on sovittu palkan maksamisesta vapaan aikana. Sinun kannattaa myös kysyä esihenkilöltä, voitko käyttää vapaaseen vuosilomaasi, jos vapaa on muuten hankala järjestää.