Alaikäisenä töihin

Vakituiseen työhön voidaan ottaa pääsääntöisesti nuori, joka on täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut perusopetuksen oppimäärän eli peruskoulun. Kevyttä työtä voi tehdä jo 14-vuotiaana.

Alle 18-vuotiaan nuoren työsuhteeseen sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä. Näin ollen nuoren oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät toisin kuin täysi-ikäisen.

14-vuotiaana kesätöihin

Jo 14-vuotiaana voi tehdä kevyttä työtä. Riittää, että täyttää 14 saman vuoden aikana. Kevyellä työllä tarkoitetaan työtä, joka ei vahingoita nuoren terveyttä tai kehitystä eikä aiheuta haittaa nuoren koulunkäynnille. Alaikäisen työsuhde on tärkeä ensikosketus työelämään.

Työsuhteen kesto

  • Enintään puolet kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta.
  • Koulutyön aikana alaikäinen saa työskennellä tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisia työsuorituksia.

Alle 14-vuotias nuori saa työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide-esityksissä aluehallintoviraston luvalla.

15-vuotiaana pidempiaikaisiin töihin

15-vuotias perusopetuksen oppimäärän suorittanut voidaan ottaa vakituisiin töihin. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, jotta epäselvissä tilanteissa on helppo tarkistaa mitä on sovittu. Työsopimuksessa on hyvä sopia ainakin palkasta, työajasta, työtehtävistä ja työsuhteen kestosta.

Työsopimuksen tekeminen

  • 15-vuotias saa itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa.
  • Alle 15-vuotiaan työsopimuksen tekee huoltaja tai huoltajan luvalla nuori itse.
  • Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.
  • Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

Hyödyllisiä linkkejä

Laki nuorista työntekijöistä