Så här känner du igen en välmående arbetsgemenskap

Du känner igen en välmående arbetsgemenskap genom att det är trevligt att återvända till jobbet efter en ledighet eller semester. Även om arbete aldrig kan vara roligt hela tiden, borde dina uppgifter och din arbetsmiljö i huvudsak väcka positiva eller minst neutrala känslor hos dig. En välmående arbetsgemenskap är också till fördel för arbetsgivaren, eftersom välmotiverade arbetstagare orkar bättre på jobbet och har färre sjukfrånvaron.

roligt att arbeta

Arbetshälsan vårdas i arbetsgemenskapens vardag

God arbetshälsa och trivsel på jobbet skapas i vardagen genom att långsiktigt utveckla arbetsmiljön, arbetsgemenskapen, arbetsprocesserna och ledarskapet. Varje arbetsplats ska ha nolltolerans för mobbning och diskriminering. I en välmående arbetsgemenskap uppskattar arbetskamraterna varandra och det arbete som andra gör. När man löser problem, blir alla parter hörda och behandlade med respekt.

Det är viktigt att sköta om att arbetet inte får ett för högt tempo eller blir alltför belastande och ansträngande. I en välmående arbetsgemenskap arbetar man i hälsosamma och trygga förhållanden. När arbetsgemenskapens medlemmar mår bra, ger arbetet resultat och det rycker med sig på ett positivt sätt. Chefen stödjer medarbetarna och hela arbetsgemenskapen drar åt samma håll. En välmående arbetsgemenskap är kreativ och produktiv och dessutom ekonomiskt lönsam.

Det är lönsamt för ett företag eller en organisation att investera i utveckling av arbetshälsan. Enligt uppskattning ger en euro som investerats på arbetshälsa flerfaldig avkastning. Genom ditt eget välbefinnande påverkar du hur du orkar på jobbet, och samtidigt bidrar du till hela arbetsgemenskapens välbefinnande.

Du kan främja ditt eget välbefinnande till exempel genom att:

 • röra på dig i friska luften
 • ägna dig åt nyttomotion varje dag
 • äta mat som ger dig tillräckligt med vitaminer och annat som du behöver för att orka
 • återhämta dig väl från motion och arbete
 • sova tillräckligt

En välmående arbetsgemenskap:

 • är öppen och förtroendefull
 • uppmuntrar och sporrar
 • drar i samma riktning
 • ger positiv respons
 • håller arbetsmängden under kontroll
 • vågar också prata om problem
 • fungerar också vid förändringar.

Källa: Arbetshälsoinstitutet