Jobbsökning

Var och en av oss måste söka jobb åtminstone en gång i livet. Genom att det blivit allt vanligare med avtal för viss tid, kan det bli aktuellt med att söka jobb till och med flera gånger om året. Till exempel i de kreativa branscherna går karriären ofta framåt ett projekt i taget.

Läs alltså informationen om jobbsökning på den här webbplatsen och använd tipsen för att hitta drömmarnas arbetsplats!

Vilka dokument behöver jag för jobbsökning?

Arbetsansökan

Med din arbetsansökan visar du att du har de egenskaper som förväntas i jobbannonsen eller att du har vilja att utveckla dig själv. Lyft fram dina styrkor som gör att du lämpar dig för uppgiften. Om du inte har alla de egenskaper som väntas, kan du också uttrycka det öppet och uppriktigt. Unga jobbsökande som inte hunnit skaffa någon bred arbetserfarenhet kan ofta kompensera för det med rätt attityd och entusiasm för att lära sig nytt.

Du ska skriva en separat arbetsansökan för varje jobb som du söker. Då kan du framhäva just de kunskaper och färdigheter som behövs i det aktuella jobbet. Skicka inte samma ansökan till flera platser.

person writing a cv

I din ansökan ska du motivera varför du vill bli vald till uppgiften i fråga. Berätta i ansökan om din arbetserfarenhet och utbildning, vilka uppgifter du trivs i och hur du är som anställd. Om du inte har tidigare arbetserfarenhet kan du i din ansökan berätta om fritidsaktiviteter, förtroendeuppdrag och andra ansvarsfulla uppgifter som du haft.

Du behöver inte vara alltför anspråkslös i din ansökan, men du ska ändå hålla dig till sanningen. Den rekommenderade längden för ansökan är en sida (A4).

Videoansökan

Ett videoklipp är ett bra sätt att föra fram din personlighet, eftersom videon visar utmärkt för arbetsgivaren vilken attityd du har. Videoansökningar har blivit allt vanligare och det händer att arbetsgivare ber om att få videoansökningar i stället för skriftliga. Du kan också göra en video som bilaga till en skriftlig ansökan. Med en video kan du skilja dig från andra sökande.

En bra videoansökan är kort och kärnfull. När du gör videon, är det viktigt att du tänker på och lyfter fram samma saker som när du gör en vanlig ansökan. Det är bäst att göra en separat video för varje jobb, så att du kan effektivt motivera varför du vill ha det aktuella jobbet.

videoansökan

Tänk på belysningen och ljudkvaliteten när du gör videon. Du behöver ingen särskild utrustning för att spela in videon eftersom det är möjligt att åstadkomma god kvalitet även med en smarttelefon. Det är viktigt att videon spelas in i en så ljus, lugn och tyst lokal som möjligt.

Om du inte vet hur man spelar in och redigerar en video själv, be om hjälp. Det finns säkert någon bland dina vänner och närmaste som är intresserad av att göra videoklipp.

Kolla tipsen för den bästa videoansökningen på Instagram!

Meritförteckningen, dvs. CV (Curriculum Vitae) kompletterar jobbansökningen. Av den framgår ditt kunnande, din utbildning och din arbetserfarenhet. Uppgifterna i meritförteckningen presenteras från den senaste till den äldsta, dvs. den nyaste informationen kommer först.

En bra meritförteckning är felfri, klar, tydlig och kärnfull.  Den lyfter fram information som är relevant för den uppgift som du söker. Den rekommenderade längden på en meritförteckning är högst två sidor (A4). Om du inte har hunnit skaffa lång arbetserfarenhet ska du nämna all möjlig arbetserfarenhet som du har i meritförteckningen. Du kan också berätta om annat som du gjort, till exempel om verksamhet i elev- eller studerandekåren, eller om deltagande i frivilligarbete och språkkurser.

Om det finns många sökande, kan en traditionell meritförteckning lätt försvinna i massan. Du kan göra en visuellt tilltalande meritförteckning till exempel med Canva, som finns att få gratis på webben, eller med dokumentmallar som finns i Word/Pages. Du ska tänka på jobbet som du söker också när du gör meritförteckningen: vilken stil på meritförteckningen lämpar sig för jobbet i fråga?

Håll din portfölj uppdaterad, särskilt om du siktar på de kreativa branscherna. Samla hela tiden arbetsprover och välj ut de bästa till din portfölj. Portföljen är ett bra sätt att övertyga arbetsgivaren om ditt kunnande redan innan du hunnit skaffa arbetserfarenhet. Med portföljen kan du presentera ditt kunnande, dina kunskaper och färdigheter under friare former.

Under jobbsökningsprocessen frågar arbetsgivaren ofta jobbsökande om personer som kan ge rekommendationer. Du kan få rekommendationer till exempel din chef eller lärare. De som rekommenderar dig borde ha erfarenhet av att jobba med dig. Nämn således inte en person om hen endast varit din chef på papper och inte har aktivt följt med ditt arbete! Kom alltid ihåg att fråga personen om lov innan du antecknar hen som kontaktperson för rekommendationer i din ansökan.

Jobbintervju

Om din arbetsansökan väcker arbetsgivarens intresse, får du inbjudan till en jobbintervju. Titta på arbetsgivarens webbplats före intervjun. Ta också reda på exakt var företaget ligger, så att du säkert hittar fram i tid på intervjudagen. Gå till intervjun i tid och var pigg och alert. Intervjuaren bildar sig en första uppfattning om dig redan när ni skakar hand, och det kan vara svårt att senare ändra på den. Det är viktigt att du uppför dig artigt och vänligt och att du har en snygg och vårdad framtoning.

Välj alltså dina kläder med tanke på den uppgift som du söker. Det är en sak att söka jobb vid kundservicen än som fabriksanställd eller direktör. Det viktigaste är ändå att du känner dig naturlig och bekväm i kläderna. Även ordlös kommunikation, till exempel miner och gester, påverkar den bild som intervjuaren får av dig. Ta med din portfölj till intervjun. Kontrollera att du har alla nödvändiga arbets- och examensintyg eller arbetsprover i den. Det finns många sätt att klara sig bra i en jobbintervju och därför är det viktigt att du är modigt dig själv och undviker att vara alltför spänd.

Du kan öva dig inför intervjun på förhand och fundera på svar på frågor som du tror att kan ställas. Frågorna vid intervjun ska gälla den arbetsuppgift som söks.

Det finns också ämnen som du inte behöver berätta om i en jobbintervju även om arbetsgivaren ställer frågor om dem. Du behöver inte svara till exempel på frågor om din familjesituation och familjeplaner, religion eller politiska övertygelse. Arbetsgivaren får inte behandla sökande ojämlikt utifrån huruvida de svarat eller inte svarat på frågorna.

Videointervju

Det blir allt vanligare med videointervjuer vid jobbsökning. Om du ska delta i en videointervju ska du tänka på samma saker som vid en vanlig intervju. En vårdad och prydlig framtoning och artigt beteende förmedlas till arbetsgivaren också vid en videointervju. Var dig själv på videon, och ett leende gör aldrig någon skada. Kontrollera att bakgrunden som syns på videon är snygg och prydlig, och att miljön är lugn och tyst.

Gör så här, när du förbereder dig inför en videointervju:

  • Om du har fått frågorna på förhand, studera dem före intervjun. Arbetsgivaren kan ha gett instruktioner om hur långa svaren får vara.
  • Öva dina svar och pröva olika bildvinklar till exempel genom att höja på datorns kamera.
  • Testa mikrofonen och högtalarna på förhand.
  • Öppna datorn i god tid före intervjun.
  • Kontrollera att datorn och webbförbindelsen fungerar på förhand.

Persontestning

Det kan hända att arbetsgivaren kallar dig till ett lämplighetstest under jobbsökningsprocessen för att ta reda på om du lämpar dig för arbetsuppgiften. Det är frivilligt att delta i lämplighetstestet, men det rekommenderas, om du är intresserad av jobbet.