Ersättningar för arbetsresor

Arbetsgivaren betalar dagtraktamente för arbetsresans tid om resmålet ligger över 15 kilometer från din bostad eller din ordinarie arbetsplats. I beskattningen avser ordet arbetsresa inte resan mellan hemmet och arbetsplatsen.

Restiden och de varma måltider som arbetstagaren erbjuds gratis under resan påverkar dagtraktamentets belopp. Om restiden är så kort att dagtraktamente inte betalas för arbetsresan, får arbetstagaren en måltidsersättning. För utrikesresor betalas högre dagtraktamente än för resor i Finland. Dagtraktamentet är en skattefri förmån och skattemyndigheten bestämmer dess belopp varje år.

Om arbetstagaren gör arbetsresan med egen bil, kan arbetsgivaren betala skattefri kilometerersättning för användningen av egen bil. Skattemyndigheten bestämmer kilometerersättningens belopp varje år.

Työmatka ei ole kodin ja työn välinen matka ja siitä saa korvauksen.

Arbetstagaren ska göra en reseräkning till arbetsgivaren för arbetsresan. Reseräkningar görs ofta med ett elektroniskt reseräkningssystem eller med arbetsplatsens eget formulär. Till reseräkningen fogas betalningskvitton som anknyter till resan, till exempel flyg- och tågbiljetter samt inkvarteringskostnader.