Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallista kohtelua on mm. syrjintä, häirintä, kiusaaminen, henkinen ja fyysinen väkivalta. Epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen on tärkeää muistaa, että hän ei ole tehnyt mitään väärää.

Epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen pitää mahdollisuuksien mukaan kertoa epäasiallisen kohtelun tekijälle selkeästi, että ei hyväksy hänen toimintaansa ja kieltää häntä jatkamasta sitä. On tärkeää kirjata ylös kaikki tapahtumat ja säästää mahdolliset todisteet, kuten esimerkiksi häiritsevät sähköpostiviestit.