Ammattiliitto

Ammattiliiton jäsenyys on parasta turvaa työelämässä. Ammattiliiton jäsenenä voit aina kääntyä liittosi puoleen työelämän ongelmatilanteissa. Apunasi ovat ammattitaitoiset lakimiespalvelut ja työpaikalla toimivat luottamusvaltuutetut. Liitot tarjoavat jäsenilleen myös apua ja opastusta erilaisissa työelämän murroskohdissa, työnhaussa, työttömyydessä, lomautuksissa, perhevapaalle jäädessäsi tai pohtiessasi kouluttautumista uudelle alalle. Paljon tietämystä on puhelinsoiton tai sähköpostin päässä.

Liitot takaavat sen, että monet jo arkeemme vakiintuneet edut, kuten esimerkiksi 8-tuntinen työaika, vuosilomat ja ylityölisät säilyvät myös tulevaisuudessa. Palkansaajien vahvuus onkin juuri yhteistyössä: tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien työntekijöiden edustajalla on neuvottelutilanteessa paljon suurempi mahdollisuus vaikuttaa työn ehtoihin kuin yksittäisellä työntekijällä.