Työn aloitus

Kun olet löytänyt oman alasi ja etsit työpaikkaa, tulee sinun löytää oikeat kanavat työnhakuun. Työnhaussa oleellista on hyvä CV eli ansioluettelo ja hakemuskirje. Joissain työpaikoissa rekrytointiprosessissa vaaditaan myös videohakemus.

Rekrytointiprosessiin oleellisena osana kuuluu haastattelut. Haastatteluihin kannattaa valmistautua hyvin, sillä niin osoitat kiinnostuksesi työpaikkaa kohtaan. On myös hyvä tietää, mitä työnantaja saa kysyä työhaastatteluissa.

Ennen uuden työn aloittamista pitää kirjoittaa työsopimus. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, vaikka suullinenkin sopimus on sitova. Työsopimuksessa voidaan sopia maksimissaan 6 kuukauden mittaisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla maksimissaan puolet työsuhteen kestosta.

Uuden työn alkaessa työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työntekijä työtehtäviinsä. Työnantajan on perehdytettävä sinut työtehtäviin, työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Perehdytyksen aikana tutustut uuden työpaikkasi kulttuuriin, tapoihin, ihmisiin, käytäntöihin ja odotuksiin.