Työsuhde

pykalaKun olet saanut työpaikan ja ottanut sen vastaan, olet työsuhteessa. Työsuhteen perustunnusmerkit ovat, että työ tehdään henkilökohtaisesti, toisen hyväksi, tämän johdon ja valvonnan alaisena, palkkaa tai muuta korvausta vastaan.  Työsuhteen ehdot, kuten palkka, työntekopaikka, alkamis- ja päättymisaika sekä pääasialliset työtehtävät määritellään työsopimuksessa. Se kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta molemmat osapuolet voivat myös jälkikäteen tarvittaessa tarkistaa, mitä on sovittu.

Työsuhteen solmimisen myötä työntekijällä on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Kaikki työ pitää tehdä huolellisesti ja noudattaen työnantajan antamia ohjeita, kuten sovittuja työaikoja ja suojavälineiden käyttöä. Omasta sekä muiden turvallisuudesta ja terveydestä on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan. Muista, että olet työpaikalla töissä ja oppimassa uusia asioita. Tekemällä reippaasti eri työtehtäviä saat kokemusta ja opit arvostamaan myös toisten tekemää työtä. Me kaikki luomme ja ylläpidämme hyvää työilmapiiriä – sinäkin! Ole siis ylpeä työstäsi ja työpaikastasi.

Työelämään tulevan muistilista:

 • Tee työsopimus kirjallisesti.
 • Selvitä mikä on alan ammattiliitto ja onko työpaikallasi luottamusmies.
 • Liittoon kannattaa liittyä, vaikka teet osa-aika- tai kesätyötä tai opiskelet.
 • Tilaa verokortti osoitteesta vero.fi ja toimita se työnantajallesi jo ennen työsuhteen alkua.
 • Määräaikaiselle työsopimukselle täytyy olla työsopimuksessa perusteltu syy.
 • Koeaikaa ei ole, ellei siitä ole sovittu työsuhteen alkaessa.
 • Ota selvää alan työehtosopimuksen sisällöstä.
 • Työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa ei saa alittaa, mutta ylittää kyllä.
 • Palkka pitää maksaa pankkitilille ja siitä pitää saada palkkakuitti.
 • Muista tarkistaa, että jokaisessa palkkakuitissasi on kaikki kohdallaan: palkkasumma, ylityö- ja viikonloppulisät, veroprosentti, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä pankkitilisi numero.
 • Ylitöistä ja pyhäpäivistä kuuluu maksaa erilliset korvaukset. Ylitöihin ei ole pakko suostua.
 • Lomaa ansaitaan vähintään vuosilomalain mukainen määrä, lomarahaa maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaan.
 • Työsuhde voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa erityisen painavista syistä.