Anställningsförhållande

Ett anställningsförhållande uppkommer när arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om utförandet av arbete, arbetet utförs under arbetsgivarens direktion (ledning) och övervakning och lön betalas för arbetet.

Arbete kan utföras i anställningsförhållanden av olika slag, till exempel ordinarie anställning eller anställning på hel-, viss- eller deltid. Det beror på anställningens typ hur din arbetstid och semester bestäms eller vilka åtgärder som vidtas om du blir sjuk.

När ditt arbetsförhållande börjar, säkerställ att dina rättigheter och skyldigheter antecknats rätt i ditt arbetsavtal. Kom också ihåg att sköta om att ditt anställningsförhållande upphör på rätt sätt, oavsett om det sker på ditt eller på arbetsgivarens initiativ.