Mitä on etätyö?

Etätyö on kiinteän työpisteen ulkopuolella tehtävää työtä, josta on erikseen sovittu työnantajan kanssa. Etätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kotona, vapaa-ajan asunnossa tai vaikkapa junassa. On tärkeää sopia työpaikalla etätyön pelisäännöistä.

Etätyöstä sopiminen

Työpaikoilla on yhdessä sovittu yleiset toimintaperiaatteet etätyön tekemiselle. Lisäksi joillakin työpaikoilla etätyön sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Etätyöstä voidaan sopia jo työsopimuksessa.

Työsuhteen aikana aloite etätyöstä voi tulla joko työntekijältä tai työnantajalta. Etätyö perustuu molemminpuoliseen suostumukseen. Etätyöstä sovittaessa on työntekijöitä kohdeltava tasapuolisesti.

Etätyöstä sovittaessa on hyvä määritellä:

 • etätyöpaikat ja tehtävät ja niihin liittyvät mahdolliset rajoitukset esim. tietoturvan vuoksi
 • etätyöpäivien ilmoittamismenettely
 • etätyön aloittaminen ja päättäminen
 • sairauspoissaolojen ilmoittamismenettely
 • milloin etätyötä ei voida tehdä
 • tavoitettavuus
 • raportointivelvoite
 • vasteaika yhteydenottoihin
 • työajan seuranta
 • työvälineet, hankinta ja ylläpito
 • työterveys ja -turvallisuusasiat, ergonomia
 • tietosuoja
 • kustannusten korvaaminen.

(lähde: Työturvallisuuskeskus)

Etätyö perustuu molemminpuoliseen suostumukseen.

Etätyön etuja ja haasteita

Etätyö antaa mahdollisuuden vaikuttaa oman työn järjestelyihin ja helpottaa työn ja muun elämän yhdistämistä. Etätyö tarjoaa mahdollisuuden rauhalliseen ympäristöön ja keskittymiseen. Se myös tehostaa työntekijän ajankäyttöä, kun työmatkoihin ei kulu aikaa ja työmatkaliikenteen vähenemisellä on myös ympäristöystävällisiä vaikutuksia.

Etätyötä tehdessä korostuvat usein työn henkiset kuormitustekijät sekä ergonomiakysymykset. Etätyö voi hämärtää työajan ja muun elämän rajaa ja aiheuttaa kuormittumista, kun työtehtävät huomaamatta valuvat vapaa-ajalle. Etätyössä voi myös joutua eristyksiin työyhteisöstä ja työn sujuvuus kärsii. Etätyöllä voi olla myös vaikutuksia työyhteisölle, jos se vaarantaa luottamuksen, osaamisen kehittymisen ja vaikeuttaa yhteisen, läsnäoloa vaativan ajan löytymisen.

Etätyön hyötyjä ja haasteita:

 • Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.
 • Helpottaa työn ja muun elämän yhdistämistä.
 • Mahdollisuus keskittymiseen.
 • Ajankäytön tehostaminen.
 • Voi aiheuttaa henkistä kuormitusta ja eristäytymistä työyhteisöstä.
 • Työn ja muun elämän raja hämärtyy.
 • Työyhteisön yhteisöllisyyden väheneminen.

Työtapaturma etätyössä

Työtapaturmavakuutus antaa etätyössä sattuvien tapaturmien varalta turvaa rajoitetummin kuin varsinaisella työpaikalla sattuvien osalta. Etätyössä vakuutusturvan piiriin kuuluu vain välittömästi työnteon yhteydessä sattuneet tapaturmat. Työnantaja voi täydentää vakuutusturvaa liittämällä siihen koko ajan voimassa olevan vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.