Mitä on etätyö?

Etätyö on kiinteän työpisteen ulkopuolella tehtävää työtä, josta on erikseen sovittu työnantajan kanssa. Etätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kotona, vapaa-ajan asunnossa tai vaikkapa junassa. Etätyötä tehdessä korostuvat usein työn henkiset kuormitustekijät sekä ergonomiakysymykset.

Etätyön etuja ja haasteita

Etätyö antaa mahdollisuuden vaikuttaa oman työn järjestelyihin ja helpottaa työn ja muun elämän yhdistämistä. Etätyö tarjoaa mahdollisuuden rauhalliseen ympäristöön ja keskittymiseen. Se myös tehostaa työntekijän ajankäyttöä, kun työmatkoihin ei kulu aikaa ja työmatkaliikenteen vähenemisellä on myös ympäristöystävällisiä vaikutuksia.

Etätyö / Kuvassa työskentelyä illalla

Etätyö voi hämärtää työajan ja muun elämän rajaa ja aiheuttaa kuormittumista, kun työtehtävät huomaamatta valuvat vapaa-ajalle. Etätyössä voi myös joutua eristyksiin työyhteisöstä ja työn sujuvuus kärsii. Etätyöllä voi olla myös vaikutuksia työyhteisölle, jos se vaarantaa luottamuksen, osaamisen kehittymisen ja vaikeuttaa yhteisen, läsnäoloa vaativan ajan löytymisen.

Etätyöstä sopiminen

Työpaikoilla on yhdessä sovittu yleiset toimintaperiaatteet etätyön tekemiselle. Lisäksi joillakin työpaikoilla etätyön sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Etätyöstä voidaan sopia jo työsopimuksessa, jos työntekijä palkataan nimenomaan etätyöhön.

Työsuhteen aikana aloite etätyöstä voi tulla joko työntekijältä tai työnantajalta. Etätyö perustuu molemminpuoliseen suostumukseen. Etätyöstä sovittaessa on työntekijöitä kohdeltava tasapuolisesti.

Etätyöstä sovittaessa on hyvä määritellä:

 • etätyöpaikat ja tehtävät ja niihin liittyvät mahdolliset rajoitukset esim. tietoturvan vuoksi
 • etätyöpäivien ilmoittamismenettely
 • etätyön aloittaminen ja päättäminen
 • sairauspoissaolojen ilmoittamismenettely
 • milloin etätyötä ei voida tehdä
 • tavoitettavuus
 • raportointivelvoite
 • vasteaika yhteydenottoihin
 • työajan seuranta
 • työvälineet, hankinta ja ylläpito
 • työterveys ja -turvallisuusasiat, ergonomia
 • tietosuoja
 • kustannusten korvaaminen.

(lähde: Työturvallisuuskeskus)