Mikä sosiaaliturvalainsäädäntö?

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvaan liittyvästä lainsäädännöstä ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista.

Oikeudesta sosiaaliturvaan säädetään useissa eri laeissa, kuten esimerkiksi:

Sosiaaliturva tarjoaa perustoimeentulon niissä tilanteissa, joissa henkilö ei pysty siitä itse vastaamaan. Sosiaaliturva tarjoaa perustoimeentulon niissä tilanteissa, joissa henkilö ei pysty siitä itse vastaamaan. 

Sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtivat Suomessa Kela, kunnat, työttömyyskassat ja eläke- ja muut vakuutuslaitokset. Osa sosiaaliturvaetuuksista perustuu aiemmin ansaittuihin tuloihin tai työskentelyyn ja osa on tuloista tai aiemmasta työskentelystä riippumatonta. Sosiaaliturva rahoitetaan verovaroilla ja vakuutusmaksuilla.

Lähteet: Kela ja STM