Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Entistä useampi nuori joutuu pätkätöiden kierteeseen, mikä haastaa oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista. Nuoret tarvitsevat vakautta työelämään. 

Tilastokeskuksen mukaan pysyvää työtä on vähiten tarjolla 25-34-vuotiaille, ja jopa kolmasosa määräaikaisesti työskentelevistä tässä ikäryhmässä haluaisi pysyvän työn.

Pätkätyöt ovat osa nuorten elämää jo varhaisesta työelämästä lähtien. Usein nuoret työllistyvät opintojensa aikana kauppoihin, kahviloihin tai vastaaviin asiakaspalvelutehtäviin. Valmistumisen jälkeen pätkätöistä tulee arkea, kun kokeneemmat kilpailevat vakaammista työsuhteista. 

Nuoren on vaikea hahmottaa omaa ammatillista identiteettiään usein vaihtuvien työpaikkojen tai alojen takia. Kun rekrytoija pyytää kertomaan tiiviisti omista taidoista, sekalaisista kokemuksista ja taidonnäytteistä on haastavaa muodostaa lyhyttä ja selkeää kokonaisuutta.

Monet nuoret kamppailevat jo valmiiksi tunteen kanssa, että heillä ei ole tarpeeksi oikeanlaisia taitoja työelämään. Ammatillinen epävarmuus ja heikko itsetunto lisäävät jo olemassa olevaa laajaa henkistä pahoinvointia. 

Nuoret tarvitsevat johdonmukaisuutta ja vakautta työelämään. Heidän on saatava nykyistä enemmän mahdollisuuksia kehittää tarvittavia taitoja muissakin työsuhteissa kuin pätkätöissä. Näin nuoret voivat muodostaa paremman käsityksen omasta osaamisestaan, vahvistaa itsetuntoaan ja kehittää terveempää sekä itsevarmempaa ammatillista identiteettiään. 

Miro Friman 
Kirjoittaja on STTK:ssa viestintäharjoittelijana.