Kesätyöntekijää on kohdeltava tasavertaisena työyhteisön jäsenenä

Nuori ikä ja vähäinen kokemus eivät ole perusteita pompotella kesätyöntekijöitä tai polkea heidän oikeuksiaan. Työnantajalla on merkittävä rooli mielekkään kesätyökokemuksen luomisessa.

Vuonna 2023 STTK:n teettämän kyselyn mukaan 45 prosenttia vastanneista nuorista kertoi, että työnantaja ei käynyt läpi perehdytystä kesätöissä. Kun nuoret saivat arvioida kesätyöpaikan onnistumista eri osa-alueilla, 40 prosenttia vastanneista antoi kiinnostavista työtehtävistä työnantajalleen arvosanaksi 3 tai alle asteikolla 1-5.

Joskus kesätyöntekijälle saattaa kasaantua vain työtehtäviä, joita muut eivät halua tai ehdi tehdä. Työnantajan on tärkeää kuunnella kesätyöntekijän toiveita ja tarpeita. Nuoren pitää saada monipuolisia työtehtäviä, jotta hänelle muodostuu myönteinen ensivaikutelma työelämästä.

Tietenkin on otettava huomioon vastuun ottamiseen liittyvät seikat. Esimerkiksi alaikäinen ei voi lähtökohtaisesti tehdä töitä kassalla. Kesätyöntekijää ei silti saa kohdella alempiarvoisena työntekijänä, jolle annetaan vain hanttihommia.

Kesätyöntekijälle kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin työntekijöille. Asianmukainen perehdytys ja monipuolisemmat työtehtävät ovat hyvän työpaikan peruspilareita.

Kesätyöstä muodostuu onnistunut kokemus, kun nuori saa olla tasavertainen työyhteisön jäsen. Hänen taidoistaan ei pidä tehdä olettamuksia vain iän tai vähäisen kokemuksen perusteella.

Jokainen kesätyöntekijä on yksilö, jolla on omia taitoja, vahvuuksia ja työn tekemisen tapoja. Parhaimmillaan nuori voi tuoda työpaikalle uusia ideoita ja näkökulmia, joita muut eivät ole tulleet edes ajatelleeksi.

Miro Friman

Kirjoittaja on STTK:n viestintäharjoittelija.