Työsuojelu

Työsuojelu takaa turvallisen ja terveellisen työskentelyn työpaikalla. Työsuojelu on työnantajan ja työtekijöiden välistä yhteistoimintaa.

Työturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa.

Turvallisella työpaikalla on huolehdittu mm. seuraavat seikat:

  • kulkureitit ovat esteettömiä
  • valaistus on sopiva
  • sisäilma on kunnossa
  • työhön on annettu riittävä perehdytys
  • työ ei kuormita tai aiheuta liikaa stressiä

Työnantaja voi toimia henkilökohtaisesti työpaikan työsuojelupäällikkönä, mutta tehtävässä voi olla myös muu nimetty henkilö. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava jokaisella työpaikalla, jolla työskentelee vakituisesti vähintään 10 työntekijää. Myös tätä pienemmillä työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu voidaan valita, mutta se ei ole pakollista. Yli 20 työntekijän työpaikalla on työsuojeluyhteistyön toteuttamiseksi perustettava työsuojelutoimikunta, johon mm. edellä mainitut kuuluvat.