Työelämään-testi

Tämä Työelämään-testi on tarkoitettu opettajien ja oppilaanohjaajien käyttöön oppitunneilla. Testin avulla oppilaat voi ohjata lukemaan Työelämään.fi -sivustoa ja vastaamaan työelämää koskeviin kysymyksiin.