Välkommen till arbetslivet! – Vad är ditt nästa steg?

STTK:n julkaisema Tervetuloa työelämään – Mitä seuraavaksi? -esite sisältää tiiviissä keskeiset asiat työnhausta, työsuhteesta ja työn päättymisestä.

Opas soveltuu nuorille ja muille työelämässä aloittaville. Esite soveltuu käytettäväksi esim. peruskoulujen työelämäopetuksessa sekä maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksessa.

Tervetuloa työelämään – Mitä seuraavaksi? -esitettä on saatavissa myös suomen ja englannin kielisenä.