Työnhakijan testaaminen

Jos onnistut hyvin työhaastattelussa, voit saada kutsun henkilö- ja soveltuvuusarviotesteihin. Se on hyvä merkki: olet edennyt hakuprosessissa jatkoon. Henkilö- ja soveltuvuusarviointien teettäminen ja testien sisältö riippuu paljon alasta.  Testejä voidaan teettää vain työnhakijan suostumuksella ja niiden perusteena tulee olla työn hoidon edellytysten tai koulutustarpeiden selvittäminen. Testeissä arvioidaan sinua henkilönä, kykyjäsi, kehittymispotentiaaliasi ja soveltuvuuttasi hakemaasi tehtävään.  Testit antavat myös sinulle mahdollisuuden oppia itsestäsi uutta, joten testeihin kannattaa ehdottomasti osallistua!

Työnantajan pitää varmistua siitä, että testausmenetelmät ovat luotettavia, testaajat asiantuntevia ja testien tulokset virheettömiä. Myös työnhakijalla on oikeus saada pyynnöstään maksuton kirjallinen lausunto testin tuloksista. Testauksen tiedot ovat salassa pidettäviä.

Huumausainetesti työnhaussa

Työnhakuprosessiin voi liittyä myös huumausainetesti alasta ja työnantajasta riippuen. Testi voidaan tehdä vain työnhakijan suostumuksella, mutta monilla aloilla testituloksen puuttuminen saattaa estää hakijan palkkaamisen. Huumausainetesti voidaan vaatia esimerkiksi sellaisessa työssä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä, hyvää reagointikykyä. Tai jos työtehtävien suorittaminen huumausaineen vaikutuksen alaisena voi vaarantaa joko työntekijän itsensä tai toisen hengen, terveyden tai työturvallisuuden tai aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa. Erityistä luottamusta vaativat tehtävät, kuten alaikäisten hoito, saattavat myös vaatia työntekijän testaamista.

Työnhakijasta kerättävät tiedot

Työnantajan työnhakijasta keräämiä tietoja säätelee Laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Työnantaja voi lähtökohtaisesti kerätä työnhakijasta vain sellaisia tietoja, jotka ovat työsuhteen kannalta oleellisia. Tietojen keräämiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus. Suostumus ei ole tarpeen silloin, kun viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja hankkii henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Työnhakijalla on aina oikeus tarkistaa itsestään kerätyt henkilötiedot.