Työsopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus. Allekirjoittamalla sitoudut tekemään työnantajalle määrättyjä töitä sopimuksessa määriteltyä palkkaa ja muita etuja vastaan. Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen työsopimus on pätevä.

Työsopimuksen sisältö

Työsopimukseen kirjataan töiden aloituspäivä ja määräaikaisen työsopimuksen osalta myös päättymispäivä. Työsopimuksessa pitää määritellä työntekopaikka. Se on tärkeää erityisesti kun työnantajalla on useita eri toimipisteitä. Työsopimuksessa on tärkeä määritellä myös pääasialliset työtehtävät. Muuten sinulle voidaan määrätä myös työtehtäviä, joihin sinua ei varsinaisesti ole palkattu. Määräaikaista työsopimusta ei yleensä voi kumpikaan osapuoli irtisanoa, ellei asiasta ole sovittu sopimuksessa. Työsuhteen purkaminen koeaikana on mahdollista vain, jos sopimuksessa on sovittu koeajasta.

Työsopimuksessa pitäisi sopia ainakin*:

 • Työnteon alkamisajankohta
 • Työntekopaikka
 • Työsuhteen muoto ja kesto
 • Mahdollinen koeaika
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Työaika
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Palkka ja palkanmaksukausi
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika ja sen määräytyminen
 • Määräaikaisen työsopimuksen peruste ja sopimuksen päättymisaika tai arvio siitä

* sopimuksessa voidaan myös viitata alan työehtosopimukseen, jossa asiat on sovittu.

Työsopimuksessa sovittuja ehtoja ei kumpikaan osapuoli voi muuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta. Työsopimus kannattaa siis lukea tarkkaan läpi ennen sen allekirjoitusta. Voit vaikka pyytää sopimuksen mukaasi perehtyäksesi siihen huolella. Jos olet ammattiliiton jäsen, voit myös pyytää työpaikkasi luottamusmiestä katsomaan työsopimustasi yhdessä läpi.

Ohessa löydät vielä mallityösopimuksen, jossa on esimerkinomaisesti havainnollistettu työsopimuksen sisältö.

HUOM! Lataa itsellesi mallityösopimus täältä: Työsopimus