Irtisanoutuminen

sopimusTyöntekijä voi itse irtisanoutua ja päättää työsopimuksen. Et tarvitse työsopimuksen irtisanomiseen perusteita, pelkkä halu päättää työsuhde riittää. Irtisanoutuminen on hyvä tehdä kirjallisella irtisanoutusmisilmoituksella, jossa näkyy päivämäärä, työntekijän nimi ja henkilötiedot sekä ilmoitus irtisanoutumisesta. Kirjallinen ilmoitus on hyvä toimittaa työnantajalle tai esimiehelle henkilökohtaisesti.

Työnteko jatkuu kunnes irtisanomisesta on kulunut joko lain tai työehtosopimuksen mukaan määräytyvä irtisanomisaika.

Irtisanomisajat

Irtisanomisajat on määritelty laissa, mutta niistä on voitu poiketa työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

Työntekijän irtisanoutumisajat:

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta