Verotus

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloa ovat mm. palkka ja eläke sekä eräät etuudet ja korvaukset. Ansiotulosta suoritetaan veroa valtiolle, kunnalle ja mahdollisesti myös seurakunnalle.

Miksi veroja maksetaan? Niillä rahoitetaan mm. terveydenhuoltoa, koulutusta, lapsilisiä, eläkkeitä ja toimeentuloturvaa.

Mitä kaikkea verotetaan? Verotettavia tuloja ovat esimerkiksi palkka, opintoraha, eläke ja pääomatulo.

Verovähennykset

Ansiotuloista tehdään tulovähennyksiä, jotka näet omasta veroilmoituksesta. Jos et ole tehnyt verottajalle erillistä ilmoitusta tulonhankkimisvähennyksistä näkyy veroilmoituksellasi 750€ vähennys.

Yleinen tulonhankkimisvähennys myönnetään kaikille, joilla on ollut palkkatuloa. Vähennys on 750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulojen määrä. Jos todellisten tulonhankkimiskulujen määrä on tätä suurempi, vähennetään tulonhankkimiskulujen määrä.

Kodin ja työpaikan väliset matkat

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa.

Voit vähentää matkakulut oman auton käytön mukaan laskettuna vain, jos auton käyttöön on jokin seuraavista perusteista:

  • Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä.
  • Kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla yhteensä vähintään 3 kilometriä. Esimerkiksi jos kävelymatkasi kotoa pysäkille on kaksi kilometriä ja matkan määränpäässä kävely pysäkiltä työpaikallesi on myös kaksi kilometriä, on kävelymatka yhdensuuntaisella matkalla yhteensä neljä kilometriä.
  • Odotusaika (ei siis matkustusaika) meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään 2 tuntia.
  • Matkasi alkaa tai päättyy klo 00.00 – 05.00 välisenä aikana.

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu. Vuonna 2020 omavastuu on 750 euroa.

 

Työmatkat

Jos työnantaja ei ole korvannut työmatkakuluja, voit vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Ilmoita matkakulut todellisten kustannusten suuruisina. Varsinaista omavastuuta ei ole, mutta verotuksessa tuloista vähennetään vain se osa kuluista, joka ylittää yleisen tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 euroa).

Tulonhankkimismenoilla tarkoitetaan kuluja, jotka aiheutuvat palkkatulojen hankkimisesta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi työhuone, omat työkalut ja ammattikirjallisuus.

ESIMERKKI: Jos työskentelet kotona ja hankit työskentelyä varten läppärin kannattaa ilmoittaa nämä kulut eli tulonhankkimismenot verotuksessa. Kotona olevan työhuoneen tai työtilana käytetyn neliömäärän ilmoitat vuokralla asuessa toimittamalla vuokrasopimuksen verottajalle ja läppärin ostokuitin. Tulonhankkimismenot ilmoitetaan veroilmoituksella vain, jos ne ovat yli 750€.

Tulonhankkimismenot vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Vähennyksen omavastuu on 750 euroa. Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron vähennyksen. Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Jos sinulle kertyy tulonhankkimismenoja enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita ne itse verotukseen täyttämällä veroilmoitus.