Videosarja suomalaisesta työelämästä

Suomi kodiksi –videosarjassa kerrotaan työuraansa aloittaville perustietoa suomalaisen työelämän arvoista ja pelisäännöistä sekä annetaan käytännön neuvoja työnhakuun ja työsopimuksen tekemiseen.

Videoilla Nasima Razmyar ja Ozan Yanar jakavat tietoa ja neuvoja esimerkiksi siitä, miten töitä Suomessa haetaan, millainen on hyvä ansioluettelo ja mitä työhaastattelussa tapahtuu. He kertovat myös omat kokemuksensa ensimmäisen työpaikan saamisesta ja mitä hakuprosessi vaati.

Videot ovat alkujaan tehty Suomeen muuttaneille, mutta antavat paljon tietoa myös työuraa aloittaville.

Videosarjan esittely – Nasiman ja Ozanin tarina

Nasima ja Ozan kertovat, millaista on aloittaa työura Suomessa. Videolla käydään läpi heidän työuran aloittaminen ja urakehitys. Lisäksi videolla kerrotaan jokaiselle kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista.

Millainen on suomalainen työelämä?

Millaisia asioita suomalaiset arvostavat työelämässä? Useimmiten vastauksena ovat luotettavuus, aikataulussa pysyminen ja oma-aloitteisuus. Nasima ja Ozan kertovat videolla suomalaisesta yhteiskunnasta, tapakulttuurista ja tyypillisistä työtavoista.

Mistä löydän työpaikan

Työnhaku on varmasti kaikille haastava ja jännittävä asia. Videolla Nasima kertoo omat kokemuksensa ensimmäisen työpaikan hakemisesta ja saamisesta. Lisäksi kerrotaan, mistä töitä voi löytää ja mitä työhakemukseen sekä ansioluetteloon kannattaa laittaa, vaikka sinulla ei olisikaan aiempaa työkokemusta. Saat myös vinkkejä työhaastatteluun.

Millainen on hyvä työsopimus

Kun saat työpaikan, tee aina työsopimus. Suullinen sopimus on myös pätevä, mutta selvyyden vuoksi se kannattaa tehdä kirjallisesti. Videolla Ozan ja Nasima kertovat, mitä kaikkea hyvä työsopimus sisältää ja mistä saa apua ongelmatilanteissa.

Uuden työn aloittaminen

Kun aloitat uudessa työpaikassa, sinulla on oikeus perehdytykseen. Videolla Ozan kertoo, mitä kaikkea hyvä perehdytys sisältää. Samalla käydään läpi, mikä on koeaika, miten palkka määräytyy ja mistä tilille maksettu palkka koostuu.

Tekstitykset

Suomi kodiksi -videosarja löytyy myös tekstitettynä arabiaksi, englanniksi ja ukrainaksi.