Työhyvinvointi

kelloHyvä työ ja työympäristö edistävät työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Hyvinvoiva työntekijä viihtyy työssään ja jaksaa tehdä sitä tuloksellisesti.

Työhyvinvointi koostuu seuraavista tekijöistä:

  • työntekijän terveys
  • työntekijän jaksaminen
  • työpaikan turvallisuus
  • hyvä työn hallinta/osaaminen
  • työilmapiiri
  • johtaminen

Hyvällä työhyvinvoinnilla on paljon positiivisia vaikutuksia. Sen on todettu vähentävän sairauspoissaoloja, tapaturmia ja työkyvyttömyyttä, parantavan työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja työyhteisön ilmapiiriä. Se myös lisää työyhteisön osaamista ja innovaatiokykyä.