Verotus

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloa ovat mm. palkka ja eläke sekä eräät etuudet ja korvaukset. Ansiotulosta suoritetaan veroa valtiolle, kunnalle ja mahdollisesti myös seurakunnalle.

Valtion tuloveroasteikko on progressiivinen eli suuremmista tuloista maksetaan suhteessa enemmän veroa kuin pienemmistä tuloista. Kunnat päättävät itse kunnallisveroprosentistaan ja se vaihtelee kunnittain. Kunnallisvero-, kirkollisvero sekä sairausvakuutusmaksu ovat suhteellisia eli veroprosentti on samansuuruinen eri tulotasoilla.

Verottaja lähettää verokortin postitse vuodenvaihteessa kaikille 16 vuotta täyttäneille. Työnantaja pidättää veroa verokorttiin merkityn prosentin mukaisesti. Jos et toimita verokorttia työnantajallesi eikä työnantajasi ole saanut tai pyytänyt ennakonpidätystietojasi sähköisesti verohallinnosta, saattaa palkasta mennä jopa 60 % veroa. Verokortti kannattaa toimittaa työnantajalle aina, kun teet muutoksia veroprosenttiisi ja päivitettynä silloin, kun vaihdat työpaikkaa. Liikaa maksetut verot saa palautuksena vasta seuraavana vuonna.

Verotuksessa vähennettäviä kuluja ovat tulojen hankkimisesta aiheutuneet kulut. Tällaisia kuluja voivat olla työmatkoista aiheutuneet kulut tai vaikkapa työvaatteista aiheutuneet kulut. Näitä vähennyksiä tulee hakea erikseen veroilmoituksen yhteydessä.

Työsuhteeseen voi liittyä ns. luontoisetuja, joita työnantaja maksaa muutoin kuin rahapalkkana työntekijälle. Tällaisia etuja voivat olla lounasetu, puhelinetu, työsuhdematkalippu, virikekortti tai autoetu. Verohallinto vahvistaa vuosittain näiden luontoisetujen verotusarvot, joiden pohjalta niitä verotetaan.

Miksi veroja maksetaan? Niillä rahoitetaan mm. terveydenhuoltoa, koulutusta, lapsilisiä, eläkkeitä ja toimeentuloturvaa.

Mitä kaikkea verotetaan? Verotettavia tuloja ovat esimerkiksi palkka, opintoraha, eläke ja pääomatulo. Palkkatuloista maksetaan veroa ja erilaisia veronluonteisia maksuja. Palkkatuloista perittäviä veroja ovat valtion-, kunnallis-, kirkollis- ja Yle-vero. Lisäksi palkkatuloista maksetaan sairaanhoito-, päiväraha-, työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksua.

Verovähennykset

Ansiotuloista tehdään tulovähennyksiä, jotka näet omasta veroilmoituksesta. Jos et ole tehnyt verottajalle erillistä ilmoitusta tulonhankkimisvähennyksistä näkyy veroilmoituksellasi 750€ vähennys.

Yleinen tulonhankkimisvähennys myönnetään kaikille, joilla on ollut palkkatuloa. Vähennys on 750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulojen määrä. Jos todellisten tulonhankkimiskulujen määrä on tätä suurempi, vähennetään tulonhankkimiskulujen määrä.

Kodin ja työpaikan väliset matkat

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa.

Voit vähentää matkakulut oman auton käytön mukaan laskettuna vain, jos auton käyttöön on jokin seuraavista perusteista:

  • Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä.
  • Kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla yhteensä vähintään 3 kilometriä. Esimerkiksi jos kävelymatkasi kotoa pysäkille on kaksi kilometriä ja matkan määränpäässä kävely pysäkiltä työpaikallesi on myös kaksi kilometriä, on kävelymatka yhdensuuntaisella matkalla yhteensä neljä kilometriä.
  • Odotusaika (ei siis matkustusaika) meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään 2 tuntia.
  • Matkasi alkaa tai päättyy klo 00.00 – 05.00 välisenä aikana.

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu. Vuonna 2020 omavastuu on 750 euroa.

Työmatkat

Jos työnantaja ei ole korvannut työmatkakuluja, voit vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Ilmoita matkakulut todellisten kustannusten suuruisina. Varsinaista omavastuuta ei ole, mutta verotuksessa tuloista vähennetään vain se osa kuluista, joka ylittää yleisen tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 euroa).

Tulonhankkimismenoilla tarkoitetaan kuluja, jotka aiheutuvat palkkatulojen hankkimisesta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi työhuone, omat työkalut ja ammattikirjallisuus.

ESIMERKKI: Jos työskentelet kotona ja hankit työskentelyä varten läppärin kannattaa ilmoittaa nämä kulut eli tulonhankkimismenot verotuksessa. Kotona olevan työhuoneen tai työtilana käytetyn neliömäärän ilmoitat vuokralla asuessa toimittamalla vuokrasopimuksen verottajalle ja läppärin ostokuitin. Tulonhankkimismenot ilmoitetaan veroilmoituksella vain, jos ne ovat yli 750€.

Tulonhankkimismenot vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Vähennyksen omavastuu on 750 euroa. Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron vähennyksen. Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Jos sinulle kertyy tulonhankkimismenoja enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita ne itse verotukseen täyttämällä veroilmoitus.