Sairausloma

Jos sairaus tai tapaturma estää sinua tekemästä työtäsi, on poissaolosta ilmoitettava työnantajalle viipymättä. Työpaikalla on usein sovittu myös siitä, kenelle poissaoloista ilmoitetaan ja montako päivää voi olla poissa sairauden vuoksi ilman lääkärintodistusta. Sinun on esitettävä lääkärintodistus työkyvyttömyydestä aina, jos työnantaja sitä vaatii.

Sinulla oikeus sairausajan palkkaan. Työnantaja maksaa sairausajan palkan kymmeneltä päivältä (sairastumispäivä + yhdeksän arkipäivää). Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa maksetaan täysi palkka ja alle kuukauden työsuhteissa puolet normaalista palkasta. Tämän jälkeen Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä sairausajan palkan maksujaksoista.

Työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja aikana

Jos olet vuosilomasi tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on pyynnöstäsi siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Sinulla on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että joudut lomasi aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana olet työkyvytön.

Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisesti yli seitsemän kalenteripäivää, tämän ajan ylittävää osaa vuosilomajaksolle ajoittuvasta työkyvyttömyysajasta ei pidetä vuosilomana, jos pyydät sitä ilman aiheetonta viivytystä.