Mitä on paikallinen sopiminen?

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yleensä työ- tai virkaehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistain asioista työpaikkakohtaisesti. Kysymys voi olla esimerkiksi mahdollisuudesta sopia työpaikalla joustavista työaikajärjestelyistä työehtosopimuksessa määritellyissä raameissa.

Yleensä sovitaan paikallisesti yhden yrityksen henkilöstöryhmän tai yhden yrityksen koko henkilöstön palkoista, lomista, työajoista jne. Mikäli asiasta ei paikallisesti sovita toisin, noudatetaan työehtosopimuksen määräystä sellaisenaan. 

Paikallinen sopimus koskee siis useampaa työntekijää, jopa kaikkia työntekijöitä työpaikalla. Sen sijaan oma työsopimuksesi koskee vain sinun työn tekemisen ehtoja.

Paikallinen sopiminen on mahdollista aina, kun työntekijä ja työnantaja haluavat näin tehdä.

Työ- ja virkaehtosopimukset antavat yhä enemmän mahdollisuuksia paikalliselle sopimiselle. Esimerkiksi palkkausjärjestelmistä, työn vaativuuden arvioinnista sekä tulospalkkauksesta voidaan osittain sopia paikallisesti. Samoin osa työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista on voitu jättää työpaikkatasolle sovittavaksi. Myös työlainsäädäntö, kuten työaika ja vuosilomalaki tarjoavat paikalliseen sopimiseen laajat mahdollisuudet. 

Paikallinen sopiminen on mahdollista aina, kun työntekijä ja työnantaja haluavat näin tehdä.

Paikallinen sopiminen on mahdollista aina, kun työntekijä ja työnantaja haluavat näin tehdä. Ja yleensä siinä myös onnistutaan, jos sopimus on hyödyllinen molemmille. Pelkkiä heikennyksiä ei kannata hyväksyä, vaan esittää myös omia ajatuksia, miten työoloja, palkkaa ja muista sinulle tärkeistä asioista tulisi sopia. Paikallisesta sopimisesta voit jutella esimerkiksi työpaikkasi luottamusmiehen kanssa.

Jotta sopiminen voi onnistua, työpaikalla on oltava luottamukselliset välit työnantajan ja henkilöstön edustajan sekä henkilöstön välillä. Paikallinen sopiminen työpaikkatasolla vaatii neuvottelutaitoja ja osapuolten mahdollisimman tasavertaista asemaa. Paikallinen sopiminen edellyttää sekä työ- ja virkaehtosopimusten että työlainsäädännön tuntemusta, jota löytyy liittojen kouluttamilta luottamusmiehiltä ja muilta henkilöstön edustajilta.