Mitä on paikallinen sopiminen?

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työ- tai virkaehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistain asioista työpaikkakohtaisesti. Kysymys voi olla esimerkiksi mahdollisuudesta sopia työpaikalla joustavista työaikajärjestelyistä työehtosopimuksessa määritellyissä raameissa. Paikallinen sopimus koskee siis useampaa työntekijää tai jopa kaikkia työpaikan työntekijöitä.

Yleensä sovitaan paikallisesti yhden yrityksen henkilöstöryhmän tai yhden yrityksen koko henkilöstön palkoista, lomista, työajoista jne. Mikäli asiasta ei paikallisesti sovita toisin, noudatetaan työehtosopimuksen määräystä sellaisenaan. 

Työ- ja virkaehtosopimukset antavat yhä enemmän mahdollisuuksia paikalliselle sopimiselle. Myös työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista osa voidaan jättää työpaikkatasolle sovittavaksi.

Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi:

  • palkkausjärjestelmistä,
  • joustavista työaikajärjestelyistä,
  • työn vaativuuden arvioinnista sekä
  • osittain tulospalkkauksesta.

Milloin voi sopia paikallisesti?

Paikallinen sopiminen on mahdollista aina, kun työntekijä ja työnantaja haluavat näin tehdä. Ja yleensä siinä myös onnistutaan, jos sopimus on hyödyllinen molemmille. Pelkkiä heikennyksiä ei kannata hyväksyä, vaan esittää myös omia ajatuksia, miten työoloja, palkkaa ja muista sinulle tärkeistä asioista tulisi sopia. Paikallisesta sopimisesta voit jutella esimerkiksi työpaikkasi luottamusmiehen kanssa.

Jotta sopiminen voi onnistua, työpaikalla on oltava luottamukselliset välit työnantajan ja henkilöstön edustajan sekä henkilöstön välillä. Paikallinen sopiminen työpaikkatasolla vaatii neuvottelutaitoja ja osapuolten mahdollisimman tasavertaista asemaa. Paikallinen sopiminen edellyttää sekä työ- ja virkaehtosopimusten että työlainsäädännön tuntemusta, jota löytyy liittojen kouluttamilta luottamusmiehiltä ja muilta henkilöstön edustajilta.