Toimeentulo

Työelämässä ihmisen toimeentulo muodostuu pääasiassa palkasta. Palkka voi perustua aikaan tai työn suoritukseen ja tulokseen. Toimeentulo muuttuu ihmisen lähtiessä opinto- tai perhevapaalle, sekä jäädessä työttömäksi tai eläkkeelle. Elämäntilanteen ja toimeentulon muutokseen kannattaakin valmistautua hyvissä ajoin mikäli mahdollista.