Työn eri muodot

Työn eri muodotTyötä voidaan tehdä erilaisissa työsuhteissa: vakituisesti, kokoaikaisesti, määräaikaisesti ja osa-aikaisesti.

Työsuhteen muoto vaikuttaa esimerkiksi työsuhteen päättymiseen, irtisanomiseen ja työsuhteen purkuun. Määrä- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa muita huonompia työehtoja, vaan työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti työsuhteen muodosta riippumatta. Vakituinen ja kokoaikainen työ on yleisin työsuhteen muoto. Vakituinen eli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy irtisanomisella, joko työntekijän tai työnantajan aloitteesta. Työnantaja tarvitsee irtisanomiseen asiallisen ja painavan syyn, kun taas sinä voit irtisanoutua ilman perustetta. Molemmille on määrätty omat irtisanomisajat.

Kokoaikainen ja osa-aikainen työ

Kokoaikainen työsuhde tarkoittaa tavallisesti viittä työpäivää ja 37,5 tai 40 viikkotyötuntia. Työsopimuksessa voidaan sopia, että työtä tehdään vain osan päivää tai viikkoa. Osa-aikaista työtä tehdään alle kokoaikaisen viikkotyöajan, yleensä alle 30 tuntia viikossa. Myös palkka maksetaan osa-aikaisessa työsuhteessa suhteessa työaikaan. Puolipäiväiselle maksetaan puolet kokoaikaisen palkasta. Osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa kokoaikaista työsuhdetta huonompia työehtoja, mutta edut voidaan suhteuttaa työaikaa vastaavaksi, kuten lounasedun käyttöoikeus vain työpäivinä.

***

Työntekomuotojen kirjo kasvaa kaiken aikaa