Luvat ja kortit

Monilla aloilla tarvitset viranomaisen myöntämän todistuksen siitä, että hallitset työssäsi työturvallisuuden kannalta oleelliset seikat. Lain mukaan esimerkiksi pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita työssään käsittelevän on suoritettava hygieniapassi. Tässä artikkelissa esitellään yleisimmät luvat ja kortit.

Hygieniapassi

Ruokavirasto edellyttää hygieniapassia työntekijöiltä, jotka käsittelevät työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja työskentelevät elintarvikehuoneistossa (esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat).

Hygieniapassia hakevan tulee suorittaa hygieniapassitesti, joita järjestävät Ruokaviraston valvonnan alaiset itsenäiset toimijat ympäri Suomen. Lista hygieniapassitestaajista löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Hygieniapassin tulee olla suoritettuna kolmen kuukauden kuluessa työn alkamisesta.

Rakennusala

Rakennusalalla edellytetään työnkuvasta riippuen erilaisia lupia ja kortteja, kuten esimerkiksi asbestipurkutyölupaa, tulityökorttia ja työturvallisuuskorttia.

Anniskelupassi

Anniskelupassia edellytetään monesti ravintola-alan alan töissä, mikäli työnkuvaan sisältyy alkoholin tarjoilua. Myös ravintolalta edellytetään erillistä anniskelulupaa. Ravintoloiden lisäksi anniskelulupaa- ja passia voidaan edellyttää myös erilaisissa tapahtumissa ja festareilla.

Ravintolan ollessa auki tulee paikalla olla vähintään yksi anniskelupassin omaava työntekijä, ns. vastaava henkilö. Anniskelupassin suorittaaksesi sinun tulee olla yli 18-vuotias.

Ikärajapassi

Ikärajapassi on Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyhdistysten kehittämä vastuullisuustoimenpide työntekijöille, jotka myyvät asiakkaille ikärajavalvottuja tuotteita.

Ikärajapassin hankkimiseen ei ole laissa säädettyä velvoitetta, mutta työnantajasi saattaa velvoittaa sinua suorittamaan sen ennen työn aloittamista. Ikärajapassi on työntekijälle maksuton.

Järjestyksenvalvojakortti

Järjestyksenvalvojana toimiminen edellyttää 32 tuntia kestävän järjestyksenvalvojakoulutuksen käymistä. Järjestyksenvalvojakortti on voimassa viisi vuotta ja kortin uusiminen edellyttää kahdeksan tunnin kertauskoulutuksen suorittamista. Luvan järjestyksenvalvojana toimimiseen myöntää Poliisi.