Internetin käyttö työaikana

Työantajallasi on oikeus määrätä mihin työaikaasi käytät. Työnantajalla on myös oikeus määrätä omistamiensa laitteiden, kuten työpuhelimien ja tietokoneiden käytöstä. Hän voi kieltää internetin käyttämisen muuhun kuin työasioiden hoitoon. Ellei hän halua kieltää kokonaan internetin käyttöä, niin hän voi vain kieltää tietyt internetsivut.

Jos jäät kiinni kiellettyjen sivujen selaamisesta, voit saada siitä varoituksen. Työnantaja ei kuitenkaan saa valvoa työntekijöitä katsomalla verkkoselailusta syntyviä tunnistetietoja.

Ehdot ja ohjeet on käytävä työntekijän kanssa läpi etukäteen. Jos sääntöjä muutetaan, niin muutoksista pitää kertoa työntekijöille hyvissä ajoin. Yhteistoimintalain mukaan sähköpostin ja tietoverkon käytön yleiset periaatteet pitää käsitellä yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden edustajien (yleensä luottamusmies) välillä.

Työntekijä sosiaalisessa mediassa

Työnantajalla on oikeus (työnjohto-oikeus) kieltää sosiaalisen median käyttäminen työajalla. Kieltoa ei voi ulottaa vapaa-aikaan. Vaikka työnantajan tarjoamille laitteilla, kuten työsuhdepuhelimella, sosiaalisen median käyttö olisi kiellettyä, niin omilla laitteilla se on tietenkin sallittua.

Internetin ja sosiaalisen median käyttö työaikana

Vapaa-ajallakin on hyvä muistaa työsuhteeseen liittyvät velvollisuudet, kuten lojaliteettivelvoite. Työnantajan arvosteleminen tai työasioiden käsittely somessa voi rikkoa lojaliteetti- ja salassapitovelvoitteita.