Työaika

Työaika tarkoittaa työhön käytettyä aikaa, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Kodin ja työpaikan väliseen matkaan käytetty aika ei ole työaikaa. Sen sijaan työssä, jossa liikutaan asiakaskohteesta toiseen työpäivän aikana, työajaksi katsotaan myös työpisteiden välinen matka-aika.