Työssä jaksaminen

Elämässä tulee välillä ylä- ja alamäkiä, ja erilaisia terveysongelmia saattaa ilmaantua kaikille. Mikäli sinulla on terveyteen liittyviä huolia tai sairausoireita, kannattaa niihin yleensä hakea apua jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin oireet pahenevat. Nykypäivän hektisessä työelämässä mielen hyvinvointiin liittyvää oireilua esiintyy yhä useammin. Sopiva tuki ja hoito auttaa ennen kuin hankalampia työkykyongelmia ehtii ilmaantua.

Liikaa työkuormaa?

Jos koet työkuormasi liiallisena tai tehtävistä selviytyminen on vaikeata, keskustele esihenkilösi kanssa työn keventämisen mahdollisuuksista. Voisiko sopivilla työvälineillä tai koulutuksella edistää työn sujumista?

Aina voit keskustella myös työpaikkasi luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Heillä on vaitiolovelvollisuus sinun asioidesi osalta, ellet itse muutoin toivo. Mikäli esimerkiksi työn organisointi tai liiallinen työmäärä kaipaavat muutoksia, ne hoituvat yleensä parhaiten kun työntekijät vaikuttavat asioihin yhdessä henkilöstön edustajien välityksellä.

Oma työterveyshuolto tuntee työpaikan olosuhteet ja tukee työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Tarvittaessa käytettävissä pitäisi olla työpsykologin palvelut. Työterveyshoitajalla ja työterveyslääkärillä on myös koulutusta mielenterveyskysymyksien hoitoon. Monilla työpaikoilla on jo tehty palvelumalleja, jossa esim chatin kautta tai muutaman terapiakäynnin avulla on saatu tukea jaksamiseen tai helpotusta masennus- ja ahdistusoireisiin.

Mikäli työolosuhteissa tai työn organisoinnissa on korjattavaa, tulee näihin myös puuttua. On hyvä, että työntekijän mielen hyvinvointia tukevia palveluja on helposti saatavilla, mutta silloin ei pidä unohtaa korjata myös niitä mahdollisia työhön liittyviä ongelmia, jotka osaltaan saattavat olla aiheuttamassa oireilua ja pahaa oloa.

Älä murehdi jaksamista yksin. Voit pyytää apua:

  • esihenkilöltä
  • luottamusmieheltä
  • työsuojeluvaltuutetulta
  • työterveyslääkäriltä tai -hoitajalta

Mikäli olet joutunut sairauslomalle syystä tai toisesta, on esihenkilön asiallinen ja empaattinen suhtautuminen tärkeä tuki työhön palatessa. Yhdessä työterveyshuollon kanssa voitte suunnitella, tarvitaanko sinun tilanteessasi järjestelyjä työhön paluun helpottamiseksi.