Irtisanominen

sopimusTyönantaja voi irtisanoa työsopimuksen asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanominen on mahdollista vain toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten osalta. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei siitä ole erikseen sovittu työsopimuksessa.

Usein irtisanomissyy on työnantajan taloudellisen tilanteen heikentyminen, minkä vuoksi työtä ei ole enää tarjolla. Vaikka työt vähentyisivät, on työnantajan ennen irtisanomista yritettävä järjestää sinulle muuta työtä tai koulutus uusiin tehtäviin. Jos työnantaja asetetaan konkurssiin, voidaan työsopimus irtisanoa päättymään. Omistajanvaihdos ei ole irtisanomisperuste. Ei myöskään työntekijän raskaus tai perhevapaa. Työnantaja voi irtisanoa äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän työsopimuksen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen myös sinusta johtuvasta syystä. Asiallisena ja painavana syy voi olla esimerkiksi työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti. Ennen irtisanomista työnantajan on kuitenkin annettava sinulle varoitus. Työnantajalla voi olla irtisanomisoikeus esimerkiksi silloin, jos varoituksesta huolimatta jatkuvasti myöhästelet tai olet poissa työstä. Jos irtisanominen tapahtuu työntekijästä johtuvista syistä, on työntekijää aina kuultava ennen irtisanomista. Halutessaan työntekijällä on oikeus saada luottamusmies mukaan tähän tilaisuuteen.

Irtisanomisajat

Irtisanomisajat on määritelty laissa, mutta niistä on voitu poiketa työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

Työnantajan irtisanomisajat:

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta
  • kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta
  • neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta
  • kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.