Mitä pitää tehdä, jos myöhästyy töistä?

Jos olet nukkunut pommiin tai huomaat myöhästyväsi töistä jostain muusta syystä, ilmoita asiasta viipymättä esihenkilölle. Myöhästymiset voivat vaikuttaa niin työkavereiden ja esihenkilön työntekoon, kuin myös asiakkaisiin.

Vahinkoja sattuu ja jokaiselle voi tulla vastaan yllättäviä tilanteita, joihin ei voi ennakkoon varautua. Myöhästymistilanteessa kannattaa kuitenkin muistaa toisia kunnioittava käytös ja pahoitella tilannetta.

Mitä toistuvista myöhästymisistä voi seurata?

Mikäli myöhästymiset ovat toistuvia, työntekijälle voi seurata varoitus. Varoituksen tarkoituksena on kertoa työntekijälle, miten hän on työnantajan mukaan menetellyt väärin ja antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä.  Mikäli myöhästelyt jatkuvat varoituksesta huolimatta, tämä voi johtaa työsopimuksen päättämiseen. Työsopimuksen päättämiselle on oltava työsopimuslain mukainen asiallinen ja painava peruste ja jatkuva myöhästely voidaan arvioida tällaiseksi perusteeksi.

Jos työntekijä on koeajalla, työsuhde voidaan myöhästelyjen vuoksi purkaa, jolloin työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa. Koeaikapurku voi tapahtua ilman varoitusta.