Soveltuvuustestaus rekrytoinnin yhteydessä

Henkilöarviointeja eli niin sanottuja soveltuvuustestejä voidaan tehdä rekrytoinnin yhteydessä tai työsuhteen aikana. Henkilötestaukseen tarvitaan aina testattavan henkilön suostumus.

Rekrytoinnin yhteydessä tehtävän henkilötestauksen tavoitteena on selvittää työnhakijan sopivuus organisaatioon ja siellä avoinna olevaan tehtävään. Se tarjoa mahdolliselle työnantajalle tietoa työnhakijan osaamisesta, motivaatiosta, työtavoista ja vuorovaikutustaidoista. Testaus tehdään yleensä rekrytointiprosessin loppuvaiheessa, kun työnhakija on jo käynyt työhaastattelussa.

Millainen soveltuvuustesti on?

Henkilöarvioinnin toteuttaa yleensä niihin erikoistunut yritys. Työnantaja on määritellyt ennakkoon avoinna olevan työtehtävän kannalta tärkeät ominaisuudet ja tehtäväkriteerit. Soveltuvuustestin tekevän tahon tehtävä on selvittää, miten työnhakija täyttää ne. Käytettävä testausmenetelmä valitaan siten, että nämä asiat saadaan selville.

Arviointitapoja on monia ja henkilöarvioinnin tekeminen voi kestää muutaman tunnin tai koko päivän. Arviointi voi sisältää useita lyhyempiä testejä, joista voi olla aikarajoitteisia ja osa ei. Ne voivat sisältää esimerkiksi päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, persoonallisuutta tai tiimi- ja johtamistaitoa mittaavia testejä. Yleensä testit ovat yksilötestejä, mutta joskus saattaa myös ryhmätehtäviä. Tietyissä työtehtävissä mitataan myös fyysistä jaksamista kuntotesteillä.

Muistiinpanoja

Miksi soveltuvuustestejä tehdään?

Henkilöarvioinnin tuloksia käytetään osana rekrytointiprosessia. On vaikea arvioida, miten suuri sen vaikutus uuden työntekijän valintaan on, sillä se vaihtelee. Pääsääntöisesti voidaan ajatella, että henkilötestauksen tarkoitus on vahvistaa se kuva, jonka työnantaja on työntekijästä haastattelussa saanut.

Työsuhteen aikana henkilöä voidaan testata koulutustarpeen ja muun ammatillisen kehittämisen tarpeen selvittämiseksi.

Miten valmistaudun soveltuvuustestiin?

Soveltuvuustestiin kannattaa mennä omana itsenä ja avoimin mielin. Niihin on vaikea valmistautua muuten kuin nukkumalla yönsä hyvin. Voit toki kerrata mielessä oman työhistorian, omat motivaatiotekijät ja syyt miksi työpaikkaa haet. Joskus soveltuvuustestiin tuleville lähetetään myös ennakkoon tehtäviä.

Testattavan oikeudet ja yksityisyyden suoja

Työnantajan pitää varmistaa, että testejä tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä, niiden suorittajat ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä. Henkilöarvioinnista on säädetty laissa (laki yksityisyyden suojasta työelämässä).

Työnantajan tai tämän osoittaman testaajan on työntekijän pyynnöstä annettava työntekijälle maksutta henkilö- tai soveltuvuusarvioinnissa annettu kirjallinen lausunto.