Mitä on työlainsäädäntö?

Työlainsäädännössä määritellään työntekijöiden ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Työlainsäädäntöön kuuluu paljon eri lakeja.  

Mm. nämä lait ovat osa työlainsäädäntöä:

  • työsopimuslaki,
  • työaikalaki,
  • vuosilomalaki,
  • yhdenvertaisuuslaki,
  • laki yksityisyyden suojasta työelämässä,
  • työehtosopimuslaki.

Työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti. Se tarkoittaa, että valmistelussa on mukana myös työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöt.

Kuka valvoo?

Työlainsäädännön toteutumista valvovat työsuojeluviranomaiset, jotka työskentelevät aluehallintovirastoissa (AVI). Henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevan lainsäädännön (mm. yhteistoiminta) neuvonta ja valvonta kuuluu yhteistoiminta-asiamiehelle.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriö