Osaaminen

Osaamista kannattaa kehittää koko elämän ajan. Näin pysyt hyvin mukana työelämän muutoksessa ja pystyt kehittymään työurallasi.

Osaaminen karttuu myös muualla kuin koulun penkillä ja työssä ollessa. Kaikessa urasuunnittelussa ja osaamisen kehittämisessä on tärkeää pystyä tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista. Yhtä lailla on tärkeää seurata oman ammattialan kehitystä ja tunnistaa omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita.